01/10/2020 - 07:30

Đề nghị tăng cường công tác kiểm sát việc tạm giam, tạm giữ

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị tăng cường công tác kiểm sát việc tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự, góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Nội dung trả lời của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố như sau:

Trong công tác kiểm sát việc tạm giữ: Khi người bị bắt được đưa vào các cơ sở giam giữ, viện kiểm sát kiểm tra chặt chẽ hồ sơ, tài liệu có liên quan, nhất là những căn cứ bắt, biên bản bắt, lệnh bắt (trường hợp bắt người khẩn cấp phải được viện kiểm sát phê chuẩn), việc giao nhận người bị bắt phải lập biên bản. Người bị bắt khi đưa vào tạm giữ đều có khám sức khỏe ban đầu, không để trường hợp nào vi phạm về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, căn cứ, thời gian bắt; không để xảy ra hành vi xâm hại người bị bắt. Nếu xác định việc tạm giữ người không có căn cứ, trái pháp luật, viện kiểm sát trực tiếp trả tự do hoặc đề nghị cơ quan bắt người trả tự do.

Trong công tác kiểm sát việc tạm giam: Viện kiểm sát tăng cường công tác kiểm sát, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan, không để xảy ra các trường hợp trốn tại cơ sở giam giữ, chết do tự sát hoặc đánh nhau, bức cung, nhục hình. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan thụ lý vụ án để kiểm tra việc phân loại giam giữ đúng theo quy định của pháp luật, không để thông cung xảy ra. Việc thực hiện áp dụng hoặc thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn đều có căn cứ, đúng trình tự thủ tục tố tụng. Viện kiểm sát kiểm tra thường xuyên các cơ sở giam giữ trong việc thực hiện các chế độ quản lý, chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam (nhất là các quyền được thăm gặp, nhận quà, bào chữa, chế độ ăn, mặc, ở...).

Trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự: Ngoài việc kiểm tra thực hiện chế độ quản lý, giáo dục đối với những phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ, viện kiểm sát còn kiểm tra các trường hợp chấp hành án ngoài cộng đồng, trường hợp được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án, tha tù trước thời hạn… Mục đích là đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của họ được tôn trọng, thực hiện đầy đủ; đồng thời, đảm bảo bản án được thực thi, người bị kết án phải chấp hành bản án theo đúng pháp luật.

Những năm qua, trên địa bàn thành phố không xảy ra trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam thuộc trách nhiệm của viện kiểm sát. Đồng thời, không có trường hợp chết do tự sát hoặc đánh nhau, không có người bị tạm giữ bị bức cung, nhục hình. Không có vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác quản lý, giám sát, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án. Các bản án sau khi có hiệu lực pháp luật đều được thi hành đúng theo quy định.

Chia sẻ bài viết