22/05/2013 - 22:12

Đề nghị nâng cấp, sửa chữa cầu, đường nông thôn bị xuống cấp

Cử tri xã Trường Long, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền đề nghị nâng cấp, sửa chữa các cây cầu, tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng, xuống cấp để thuận tiện cho việc lưu thông của người dân trên địa bàn xã và sớm có kế hoạch thực hiện làm nền hạ một số tuyến đường ở các xã trên địa bàn huyện. Nội dung công văn trả lời của UBND huyện Phong Điền, như sau:

Hiện nay, nguồn vốn thành phố phân bổ cho huyện rất hạn chế nên chưa có vốn để đầu tư các tuyến cầu, đường giao thông nông thôn, vì vậy huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện khảo sát thực tế, tham mưu UBND huyện ưu tiên bố trí vốn hàng năm đầu tư những công trình cầu, đường có nhu cầu bức xúc ở các xã, thị trấn.

 

Chia sẻ bài viết