18/03/2023 - 18:42

Đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các ngã tư

Cử tri huyện Thới Lai tiếp tục đề nghị ngành chức năng sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư trên tuyến đường tỉnh 922 mới (đoạn qua thị trấn Thới Lai). Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Dự án đường tỉnh 922, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư. Theo hồ sơ thiết kế, dự án được duyệt không có bố trí hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao trên tuyến. Qua phản ánh của cử tri, Chủ tịch UBND thành phố đã khảo sát thực tế và giao Ban An toàn giao thông thành phố chủ trì, triển khai lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao trên tuyến.

Trước mắt, Ban An toàn giao thông thành phố đã triển khai xây dựng mô hình “Ngã tư an toàn giao thông tại khu vực tại các nút giao ngã tư trên đường tỉnh 922 (mới) cụ thể: (1) nút giao đường tỉnh 922 với đường tỉnh 923 trên địa bàn quận Ô Môn; (2) nút giao đường tỉnh 922 với đường ô tô trung tâm xã Trường Thắng trên địa bàn huyện Thới Lai; (3) nút giao đường tỉnh 922 với đường ô tô trung tâm xã Trường Xuân A trên địa bàn huyện Thới Lai; (4) nút giao đường tỉnh 922 với đường Thới Lai - Đông Bình trên địa bàn huyện Thới Lai.

Chia sẻ bài viết