05/02/2020 - 19:07

Đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông

Cử tri quận Ô Môn đề nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại điểm giao giữa đường Tôn Đức Thắng và đường Thái Thị Hạnh; lắp đặt hệ thống thoát nước tại điểm giao giữa đường tỉnh 923 và quốc lộ 91. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Trước đây, Sở Giao thông vận tải cùng các ngành chức năng và UBND quận Ô Môn đã tổ chức khảo sát và kiến nghị Công ty Cổ phần đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang lắp đèn tín hiệu cảnh báo chớp vàng tại điểm giao giữa đường Tôn Đức Thắng và đường Thái Thị Hạnh. Hiện nay, hệ thống đã được lắp đặt và phát huy tác dụng. Trong quá trình khai thác, nếu điểm giao giữa đường Tôn Đức Thắng và đường Thái Thị Hạnh phát sinh yếu tố không bảo đảm an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục kiến nghị Công ty Cổ phần đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang xem xét tổ chức giao thông lại trong khu vực.

Việc lắp đặt hệ thống thoát nước tại điểm giao giữa đường tỉnh 923 và quốc lộ 91: Sở Giao thông vận tải đã triển khai thực hiện lắp đặt 120m cống thoát nước tại điểm giao giữa đường tỉnh 923 và quốc lộ 91, hoàn thành vào tháng 10 năm 2019.

Chia sẻ bài viết