10/01/2019 - 18:43

Đề nghị làm kè chống sạt lở

Cử tri đề nghị đầu tư kè kiên cố chống sạt lở bờ sông ở phường Trà An và đoạn còn lại của tuyến sông Trà Nóc. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Tuyến sông Trà Nóc thuộc địa bàn phường Trà Nóc và Trà An, quận Bình Thủy, là một trong các tuyến sông có diễn biến sạt lở tương đối phức tạp trên địa bàn thành phố. Theo Đồ án Quy hoạch phòng chống sạt lở các sông, rạch trên địa bàn thành phố được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3164/QĐ-UBND, trên tuyến sông Trà Nóc có 2 khu vực sạt lở được đưa vào danh mục công trình đầu tư kè kiên cố theo thứ tự ưu tiên, gồm: (1) Khu vực sạt lở sông Trà Nóc, phường Trà Nóc (bờ trái), với chiều dài 1.200m; (2) Khu vực sạt lở sông Trà Nóc, phường Trà An (bờ phải), với chiều dài 750m. Tuy nhiên, nguồn vốn của thành phố còn nhiều khó khăn, chưa thể bố trí để đầu tư một số công trình kè chống sạt lở trên địa bàn thành phố; trong đó có, tuyến kè chống sạt lở trên tuyến sông Trà Nóc.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tham mưu UBND thành phố tiếp tục đề nghị Trung ương có giải pháp hỗ trợ thành phố khắc phục tình trạng sạt lở tại các tuyến trọng điểm bức xúc trên địa bàn. Đồng thời, tranh thủ nhiều nguồn vốn để sớm thực hiện các dự án kè đã xác định trong quy hoạch; trong đó có kè kiên cố chống sạt lở bờ sông thuộc phường Trà An và đoạn còn lại của tuyến sông Trà Nóc.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
chống sạt lở