03/03/2014 - 22:27

Đề nghị khám bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế vào các ngày thứ bảy và chủ nhật

Cử tri các phường Hưng Phú, Tân Phú đề nghị cấp thuốc cho bệnh nhân khám bảo hiểm y tế (BHYT) và bệnh nhân khám dịch vụ không chênh lệch quá cao. Cử tri phường Ba Láng đề nghị ngành y tế nên cho bệnh nhân được khám vào các ngày thứ bảy và chủ nhật. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố, như sau:

Chủ trương của ngành Y tế không có sự phân biệt giữa người bệnh có hay không có thẻ BHYT, quyền lợi được hưởng như nhau, không có sự phân biệt đối xử. Các bệnh viện công lập có thực hiện khám, chữa bệnh theo yêu cầu trên cơ sở giá viện phí được cấp thẩm quyền phê duyệt áp dụng cả người có thẻ hoặc không có thẻ BHYT. Khi người có thẻ BHYT khám chữa bệnh theo yêu cầu, sẽ thanh toán phần chi phí chênh lệch với cơ sở khám, chữa bệnh.

Tất cả người bệnh đều được khám chữa bệnh như nhau không có phân biệt người bệnh có thẻ BHYT và người bệnh không có thẻ BHYT, cụ thể là: danh mục thuốc, danh mục kỹ thuật, bảng giá viện phí... sử dụng chung cho tất cả các đối tượng. Tóm lại, mọi quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT và không có thẻ BHYT đều như nhau.

Trường hợp khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính hoặc trong ngày nghỉ, ngày lễ tại các cơ sở khám chữa bệnh: mức thanh toán được thực hiện theo quy định như đối với việc khám chữa bệnh trong ngày làm việc. Việc thực hiện khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo chỉ đạo của Bộ Y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, của Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh đối với các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế. Cơ sở y tế đăng khám, chữa bệnh ngày thứ bảy và chủ nhật phải đảm bảo nhân lực làm việc và có tình trạng quá tải. Hiện nay, chưa có cơ sở y tế nào đăng ký khám, chữa bệnh ngày thứ bảy, chủ nhật. Theo quy chế bệnh viện những ngày nghỉ, ngày lễ tất cả các cơ sở y tế đảm bảo công tác trực cấp cứu theo quy định.

Chia sẻ bài viết