15/02/2019 - 10:03

Đề nghị hướng dẫn chuyển mục đích sử dụng đất

Cử tri quận Cái Răng đề nghị thành phố xem xét, hướng dẫn người dân được chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư để được xây dựng nhà ở theo nhu cầu. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 57 của Luật Đất đai 2013, trường hợp chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở thuộc trường hợp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, tại Khoản 1, Điều 52, Luật Đất đai 2013 quy định căn cứ để chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND quận/huyện theo quy định tại Khoản 2, Điều 59, Luật Đất đai 2013. 

Do đó, trường hợp người dân thuộc quận Cái Răng có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư để xây dựng nhà ở thì liên hệ UBND quận Cái Răng để được xem xét và hướng dẫn thực hiện thủ tục theo đúng thẩm quyền quy định.

Chia sẻ bài viết