16/01/2019 - 21:22

Đề nghị hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu dân cư

Cử tri quận Cái Răng đề nghị thành phố yêu cầu các chủ đầu tư những dự án khu dân cư trên địa bàn quận sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng như đã cam kết với thành phố. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện nay, khu đô thị Nam Cần Thơ có 26 dự án khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư và 7 dự án khác của 26 nhà đầu tư, với diện tích đất đã quy hoạch cho các nhà đầu tư khoảng 1.376ha. Trong đó, có 10 dự án đã thực hiện hạ tầng kỹ thuật trên 80%, 9 dự án đã  thực hiện từ 50% đến dưới 80% và 7 dự án thực hiện dưới 50%.

 UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ triển khai của các dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể. Nhìn chung, các chủ đầu tư dự án hầu hết đã tuân thủ trình tự thủ tục các quy định pháp luật; triển khai hệ thống hạ tầng đúng theo quy hoạch được phê duyệt... Tuy nhiên, do việc triển khai thực hiện các dự án kéo dài, hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn chỉnh nhưng đã đưa vào vận hành, khai thác sử dụng nên dẫn đến tình trạng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật xuống cấp. Ngoài ra, một vài chủ đầu tư triển khai hạ tầng chưa đúng theo quy hoạch được duyệt...

UBND thành phố giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; đôn đốc, nhắc nhở các chủ đầu tư khẩn trương tập trung thi công theo quy hoạch được duyệt và đảm bảo tiến độ như đã cam kết với thành phố.

Chia sẻ bài viết