05/10/2022 - 07:21

Đề nghị được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh

Cử tri quận Cái Răng đề nghị ngành chức năng thành phố kiến nghị Trung ương xem xét, điều chỉnh cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) có mã KC4 được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh như đối tượng có mã KC2. Nội dung trả lời của BHXH thành phố như sau:

Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT. Theo đó, người tham  gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh thì được quỹ BHYT thanh toán 100%, 95%, 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng được ký hiệu bằng số thứ tự từ 1 đến 5 (thể hiện trên ô thứ 2 của mã thẻ BHYT), như sau: 100% chi phí (không giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế) cho người có mã quyền lợi số “1”; 100% chi phí (có giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế) cho người có mã quyền lợi số “2”; 95% chi phí thuộc phạm vi chi trả BHYT theo quy định cho người có mã quyền lợi số “3”; 80% chi phí thuộc phạm vi chi trả BHYT theo quy định cho người có mã quyền lợi “4”.

Theo quy định, người thuộc nhóm tham gia BHYT có mã quyền lợi KC4 là: người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27-10-2008 của Thủ tướng Chính phủ, được cấp thẻ BHYT theo mã KC4 (khoản 5, Điều 3, Nghị định 146/2018/NĐ-CP người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc).

Đến nay, chưa có quy định, hướng dẫn người có mã KC4 (mã quyền lợi số “4”) được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh như người có mã KC2 (mã quyền lợi số “2”). Khi quy định của pháp luật có điều chỉnh, bổ sung, thay đổi, BHXH thành phố sẽ căn cứ triển khai thực hiện.

Chia sẻ bài viết