12/12/2019 - 21:36

Đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị cơ quan chức năng sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc diện tái định cư  dự án Trung tâm hành chính huyện. UBND huyện Vĩnh Thạnh trả lời như sau:

Dự án Trung tâm Thương mại và dân cư thương mại huyện Vĩnh Thạnh được UBND thành phố phê duyệt bố trí tái định cư 67 hộ; dự án Trung tâm hành chính huyện được UBND thành phố phê duyệt bố trí tái định cư là 29 hộ.

Năm 2010, UBND thành phố giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Cơ Hội Mới đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm Thương mại huyện Vĩnh Thạnh diện tích 5,6ha (UBND huyện bồi thường giải phóng mặt bằng xong năm 2006), Công ty chịu trách nhiệm bố trí cho 67 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất (5,6ha). Đến nay, công ty đã bố trí tái định cư được 60 hộ/67 hộ.

Ngày 12-8-2019, UBND huyện ban hành Quyết định 2473/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác rà soát bồi thường, bố trí tái định cư các công trình đã thu hồi đất còn tồn đọng trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. Qua rà soát của Tổ công tác về việc bố trí tái định cư dự án Trung tâm Thương mại huyện Vĩnh Thạnh phần diện tích 5,6ha, Công ty phải có trách nhiệm hỗ trợ tiền giao đất tái định cư đối với 67 hộ gia đình, cá nhân số tiền là 5.177.859.400 đồng. Công ty Cơ Hội Mới thống nhất với số tiền hỗ trợ tái định cư. Tuy nhiên, hiện nay Công ty không có tiền để nộp vì thành phố chưa hoàn trả lại chi phí đầu tư 3ha xây dựng nhà máy may Vinatex cho Công ty.

UBND huyện Vĩnh Thạnh sẽ tiếp tục làm việc với Công ty Cơ Hội Mới sớm nộp số tiền nêu trên để UBND huyện có cơ sở ban hành Quyết định giao đất thông báo số tiền hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Trường hợp làm việc với Công ty Cơ Hội Mới không có kết quả, UBND huyện sẽ kiến nghị giải pháp cụ thể với UBND thành phố để xin chủ trương giải quyết. Dự kiến hoàn thành trong quý I năm 2020.

Chia sẻ bài viết