10/02/2020 - 18:16

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện ung bướu

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnh viện Ung Bướu (mới) đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố như sau:

Được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, dự án công trình Bệnh viện Ung Bướu TP Cần Thơ (quy mô 500 giường) sử dụng nguồn vốn ODA Chính phủ Hungary đã được khởi công ngày 11-10-2017.

Ngày 25-9-2017, Hiệp định vay vốn của dự án Bệnh viện Ung Bướu TP Cần Thơ đã được ký kết (lần 1) giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Eximbank Hungary tại Hà Nội. Tuy nhiên, do không thống nhất về tỷ lệ xuất xứ hàng hóa Hungary từ phía nhà tài trợ nên Hiệp định vay không đủ điều kiện để có hiệu lực trong thời gian quy định. Ngày 7-9-2018, Hiệp định vay của dự án đã được ký kết (lần 2) giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Eximbank Hungary tại Hà Nội và chính thức có hiệu lực từ ngày 11-1-2019, thời gian có hiệu lực là 42 tháng.

Thời gian qua, Sở Y tế thường xuyên đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung Bướu TP Cần Thơ. Phần công việc đã thực hiện trên công trường: hoàn thành xây dựng nhà văn phòng; hoàn thành hạng mục san lấp mặt bằng; hoàn thành công tác ép cọc thí nghiệm nén tĩnh 10/10 tim cọc; hoàn thành thí nghiệm nén tĩnh 10/10 tim cọc. 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục dự án bố trí kế hoạch vốn ngân sách (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) năm 2019 đợt 2, trong đó có dự án Bệnh viện Ung Bướu TP Cần Thơ. UBND thành phố đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 (đợt 2). Sở Y tế cùng liên danh nhà thầu đang thực hiện thủ tục giải ngân tạm ứng cho hợp đồng EPC, hồ sơ tạm ứng đã gửi Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính để Bộ Tài chính xác nhận nợ, chuyển đến Ngân hàng Eximbank Hungary thực hiện giải ngân tạm ứng cho hợp đồng EPC.

Tài liệu Điều lệ hoạt động (IOI) cùng với sửa đổi thỏa thuận liên danh đã được các thành viên của liên danh nhà thầu hoàn thành ký kết vào ngày 4-12-2019. Sở Y tế đã có văn bản gửi Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính và Ngân hàng Eximbank Hungary xin ý kiến về nội dung của tài liệu Điều lệ hoạt động (IOI) cùng với sửa đổi thỏa thuận liên danh, đảm bảo đủ điều kiện để Ngân hàng sớm giải ngân tạm ứng cho hợp đồng EPC. Ngày 10-12-2019, Công ty VMD PLC (đại diện liên danh nhà thầu) cho biết Ngân hàng Eximbank Hungary vừa phát hành khoản thanh toán tạm ứng. Dự án Bệnh viện Ung bướu sẽ được đẩy nhanh tiến độ và tiếp tục triển khai theo kế hoạch.

Chia sẻ bài viết