04/02/2020 - 20:31

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công đường tỉnh 922 

Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công đường tỉnh 922 đoạn qua phường Trường Lạc, quận Ô Môn. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Dự án đường tỉnh 922, đoạn qua phường Trường Lạc, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư. Theo ý kiến trả lời của Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tại Công văn số 1046/BQLDA-KHTĐ ngày 13-12-2019 như sau:

- Dự án đã được UBND thành phố phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1591/QĐ-UBND và được điều chỉnh bổ sung hạng mục xây dựng 4 cầu (số 8, số 7, số 6 và số 5 trên đoạn Thới Lai đến Cờ Đỏ) tại Quyết định số 1543/QĐ-UBND với chiều dài 29,08km đi qua 2 quận (Bình Thủy, Ô Môn) và 2 huyện (Thới Lai, Cờ Đỏ).

- Đoạn tuyến qua phường Trường Lạc, quận Ô Môn có lý trình từ Km0+410,86 - Km4+596,18 dài 4.185,32m, gồm 10 cống và 4 cầu là cầu Bà Cai (tiếp giáp quận Bình Thủy), cầu Tắc Ông Thục, cầu Trà Luộc, cầu KH8 (tiếp giáp huyện Thới Lai).

- Hiện nay, Ban Quản lý dự án và tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đắp cát nền đường, thi công đóng cọc đại trà và thi công bê tông mố, trụ của các cầu. 

- Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới: Ban quản lý dự án tiếp tục phối hợp với địa phương giải quyết dứt điểm các trường hợp còn vướng mặt bằng. Do đó, kính đề nghị các địa phương, các đơn vị phối hợp, hỗ trợ để sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu. Đồng thời, Ban quản lý dự án tiếp tục đôn đốc nhà thầu tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục đảm bảo hoàn thành công trình trong năm 2020.

    

 

Chia sẻ bài viết