08/07/2020 - 06:02

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ đường Hoàng Quốc Việt

Cử tri quận Ninh Kiều tiếp tục đề nghị thành phố chỉ đạo các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Hoàng Quốc Việt. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Công trình đường Hoàng Quốc Việt được chia thành 2 gói thầu thực hiện. Trong đó, đoạn từ nút giao đường Hoàng Quốc Việt với đường tỉnh 923 (cầu Cái Sơn) đến đường số 7 khu dân cư Hồng Phát được khởi công vào ngày 9-3-2020. Thời gian thực hiện 18 tháng. Hiện nay, đoạn này đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu 1,1km/1,5km để triển khai phát quang và thi công.

Đoạn từ đường số 7 khu dân cư Hồng Phát đến cầu Bà Bộ: UBND thành phố đã phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán vào tháng 3-2020 và đã hoàn tất hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu do đoạn đường này nằm trên đất công do Nhà nước quản lý, không thuộc diện phải bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Do đó, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án ODA rà soát, điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trình sở, ngành chuyên môn phương án tổ chức thi công với quy mô đường theo đúng dự án đã phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo và yêu cầu Ban Quản lý dự án ODA cập nhật thông tin tiến độ thực hiện dự án cho cử tri trong quý III năm 2020.

Chia sẻ bài viết