25/03/2021 - 03:07

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án khu đô thị mới

Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án khu đô thị mới An Bình (khu 3). Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Dự án được UBND thành phố chấp nhận cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát làm chủ đầu tư tại Quyết định số 2017/QĐ-UBND, ngày 9-8-2018, với quy mô diện tích 48,75ha. Khu đất thực hiện dự án phần lớn nằm trên địa bàn phường An Bình, quận Ninh Kiều và một phần nhỏ diện tích thuộc huyện Phong Điền. Tổng mức đầu tư của dự án trên 1.500 tỉ đồng. Thời gian thực hiện đến quý 3 năm 2023.

Hiện nay, dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, đã thực hiện công tác đo đạc phần diện tích 6ha ở huyện Phong Điền và thông báo thu hồi đất của 54 hộ dân; đang kiểm kê đo đạc phần diện tích khoảng 42,5ha thuộc địa phận quận Ninh Kiều. Đồng thời, thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện dự án.

Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan hỗ trợ chủ đầu tư để triển khai các thủ tục còn lại của dự án theo quy định. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh theo quy định.

Chia sẻ bài viết