23/10/2013 - 21:36

Đề nghị cho biết tiến độ dự án khu đô thị và Trường Đại học Quốc tế Cần Thơ

Cử tri đề nghị cho biết tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị Hoàng Quân và Trường Đại học Quốc tế Cần Thơ. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, như sau:

- Các dự án này do Công ty CP TV TM DV địa ốc Hoàng Quân làm chủ đầu tư. Diện tích: khoảng 320 ha.

- Vị trí: xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền và phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

* Nhận xét:

- Từ khi có Công văn số 522/UBND-KT, ngày 6-2-2009, của UBND thành phố, dự án triển khai chậm, mới quy hoạch 1/500 Trường Đại học Quốc tế.

- Ngày 28-5-2012, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, địa phương có liên quan họp rà soát dự án Khu đô thị Hoàng Quân và Trường Đại học Quốc tế do Công ty CP TV TM DV địa ốc Hoàng Quân đầu tư. Cuộc họp kết luận:

+ Đối với dự án Dự án Khu đô thị Hoàng Quân: Vận động chủ đầu tư hoàn trả một phần. Nếu tiếp tục triển khai đề nghị chủ đầu tư có đơn xin gia hạn; cam kết tiến độ thực hiện dự án; chứng minh năng lực tài chính; cam kết thực hiện ký quỹ khi có quy định;

+ Sau đó chủ đầu không thực hiện theo tinh thần cuộc họp mà có văn bản kiến nghị ngày kiến nghị với nhiều nội dung không hợp lý theo quy định.

- Ngày 25-01-2013, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư các sở, ngành, địa phương có liên quan đã họp. Tại cuộc họp, UBND quận Cái Răng đề nghị: Thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Hoàng Quân và khu tái định cư thuộc địa bàn quận Cái Răng do Công ty CP TV TM DV địa ốc Hoàng Quân đầu tư.

Tại cuộc họp công ty khẳng định tiếp tục triển khai dự án, và ngày 7-2-2013 Công ty có Tờ trình số 02/2013/TTr-HQ, cam kết triển khai thực hiện dự án khu tái định cư, khu đô thị và Trường Đại học Quốc tế (320 ha).

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đề nghị công ty thực hiện ký quỹ dự án đầu tư theo quyết định 27/2012/QĐ-UBND ngày 5-11-2012 của UBND thành phố.

 

Chia sẻ bài viết