07/06/2022 - 08:18

Đề nghị cho biết thời gian thực hiện khu hành chính tập trung

Cử tri quận Cái Răng đề nghị cho biết thời gian thực hiện dự án khu hành chính tập trung TP Cần Thơ. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hiện nay, thành phố đang thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Đô, với quy mô khoảng 69ha. Trong đó, có bố trí khu hành chính tập trung TP Cần Thơ khoảng 20ha. Dự kiến thành phố sẽ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và phê duyệt đồ án quy hoạch trong năm 2022, làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Đồng thời, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung các nghị quyết của HĐND thành phố về đầu tư Trung tâm Văn hóa Tây Đô để trình HĐND thành phố xem xét, làm cơ sở thực hiện đầu tư khu hành chính tập trung thành phố trong giai đoạn đến năm 2025.

Chia sẻ bài viết