25/05/2020 - 06:02

Đề nghị cho biết hiệu quả chương trình học thí điểm

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị cho biết hiệu quả chương trình học thí điểm tại một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố? Nội dung trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) như sau:

Công văn số 3869/BGDĐT-GDTH ngày 26-8-2019 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020, nêu rõ: “Khuyến khích tổ chức dạy làm quen tiếng Anh cho học sinh khối 1, 2 và dạy tăng cường tiếng Anh với thời lượng trên 4 tiết/tuần cho học sinh khối 3, 4, 5 ở những nơi có nhu cầu, đủ điều kiện trên tinh thần tự nguyện tham gia của cha mẹ học sinh và học sinh”. Vì vậy, việc triển khai chương trình thí điểm ở một số trường trọng điểm trên địa bàn thành phố là đúng theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, đảm bảo tính tự nguyện tham gia. 

Chương trình thí điểm rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản cho học sinh tiểu học; đồng thời, giúp các em trang bị kiến thức cơ bản tiếng Anh về môn toán và khoa học. Ngoài ra, việc học tiếng Anh với người bản xứ sẽ giúp học sinh dần dần tự tin trong giao tiếp, đặc biệt trong “giai đoạn vàng” (critical Age) thì trẻ em tiếp thu ngôn ngữ nhanh nhất và có khả năng nói hoàn toàn giống như người bản xứ. Mặt khác, việc tổ chức dạy học tăng cường tiếng Anh góp phần thực hiện mục tiêu “phấn đấu có ít nhất 3 trường thực hiện giảng dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh” của Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2016-2020.

Vấn đề đại biểu phản ánh “nếu học sinh không đăng ký chương trình học thí điểm tiếng Anh thì chuyển qua lớp khác để học” thuộc khâu quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục riêng của từng trường. Sở GD&ĐT sẽ yêu cầu các Phòng GD&ĐT tăng cường kiểm tra, điều chỉnh các hoạt động giáo dục của trường tiểu học trên địa bàn đảm bảo mục tiêu chung của cấp học và phù hợp điều kiện thực tế từng trường, tạo cơ hội học tập tốt cho tất cả học sinh, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cha mẹ học sinh.

Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả Đề án dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn thành phố, Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường tổ chức hoạt động triển khai chương trình tiếng Anh trên 4 tiết/tuần ở cấp tiểu học phù hợp điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ học sinh và học sinh. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm định hướng các cơ sở giáo dục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh tiểu học tham gia học tập, nuôi dưỡng niềm đam mê, yêu thích tiếng Anh, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ để các em tiếp tục học tốt ở các cấp học cao hơn.

Chia sẻ bài viết