04/05/2020 - 06:41

Đề nghị chấn chỉnh lề lối làm việc của các y, bác sĩ

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị chấn chỉnh lề lối làm việc của đội ngũ y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế quận. Nội dung trả lời của UBND quận Bình Thủy như sau:

Qua phản ánh của cử tri về đội ngũ y - bác sĩ của Trung tâm Y tế quận có thái độ phục vụ chưa tốt, UBND quận đã chỉ đạo Ban Giám đốc Trung tâm Y tế thực hiện triển khai tập huấn về Quy tắc ứng xử trong toàn thể cán bộ, viên chức của Trung tâm. Đồng thời, Trung tâm đã thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan với thành phần cơ cấu, gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Thanh tra nhân dân, Tổ trưởng Công đoàn các Khoa, Phòng tham gia định kỳ, đột xuất kiểm tra nhắc nhở viên chức chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, của ngành. Qua đó, nhắc nhở cán bộ y tế cần rút kinh nghiệm và kịp thời chấn chỉnh tinh thần thái độ phục nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ y tế của Khoa Hồi sức cấp cứu - Khám bệnh - Liên chuyên khoa vì khoa này thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với người bệnh nhằm tạo sự hài lòng của người dân khi đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế quận.

Chia sẻ bài viết