31/08/2017 - 09:21

Đề nghị cập nhật, thống kê cá nhân có thời gian mua BHYT trên 5 năm

Cử tri đề nghị Bảo hiểm xã hội cập nhật, thống kê các cá nhân đã có thời gian mua bảo hiểm y tế (BHYT) trên 5 năm và nên in lên thẻ BHYT để khi khám chữa bệnh đảm bảo quyền lợi cho người dân theo quy định. Nội dung báo cáo trả lời của UBND thành phố như sau:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, hiện nay, Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ đang cập nhật để hoàn chỉnh dữ liệu để cấp thẻ BHYT cho người tham gia BHYT có thời gian tham gia 5 năm liên tục.

Trường hợp người tham gia BHYT đã có thời gian tham gia 5 năm liên tục trở lên mà thẻ chưa thể hiện thời điểm hưởng 5 năm liên tục hoặc ghi thông tin thời điểm hưởng chưa đúng thì liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ BHYT để đổi lại thẻ. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ sẽ phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trong việc lập danh sách tham gia BHYT của gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội trước ngày 15-12 hàng năm để cấp thẻ cho gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trước 31-12 hàng năm, để đảm bảo quyền lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh BHYT. 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
BHYT