12/01/2012 - 10:05

PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN:

Dạy nghề cho LĐNT cần gắn với kế hoạch phát triển KT-XH địa phương

(CT) - Ngày 11-1-2012, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết 2 năm (2010-2011) thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) (gọi tắt là Đề án ĐTN) và triển khai kế hoạch năm 2012 đến 63 tỉnh, thành cả nước.

2 năm qua, cả nước có gần 800.000 LĐNT học nghề theo Đề án ĐTN (46% học nghề nông nghiệp và 54% học nghề phi nông nghiệp), 70% lao động có việc làm sau học nghề; cơ bản hoàn thành tổ chức thí điểm các mô hình dạy nghề và đặt hàng dạy nghề cho LĐNT. Nhiều địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền Đề án ĐTN; huy động sự tham gia của hệ thống chính trị; thu hút các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm; tạo điều kiện cho lao động phát huy nghề đã học trong sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng nghề đào tạo chưa phù hợp nhu cầu, điều kiện LĐNT, chưa gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương và nhu cầu doanh nghiệp; chưa nhân rộng mô hình thí điểm dạy nghề gắn với tạo việc làm... Năm 2012, cả nước hỗ trợ dạy nghề cho khoảng 600.000 LĐNT, trong đó ít nhất 70% có việc làm sau đào tạo; tiếp tục tăng cường năng lực cho các cơ sở dạy nghề...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, để đạt được mục tiêu dạy nghề năm 2012, các Bộ, ngành Trung ương rà soát và kịp thời chấn chỉnh các chính sách đã ban hành phù hợp với tình hình thực tế và định kỳ 6 tháng kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án ĐTN ở địa phương. Các địa phương tăng cường thông tin Đề án ĐTN đến cơ sở, giúp LĐNT định hướng học nghề phù hợp; xây dựng và nhân rộng mô hình thí điểm và tiếp tục thí điểm một số mô hình khác; mở rộng hình thức cấp thẻ học nghề; bố trí cán bộ phụ trách công tác dạy nghề quận, huyện.

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết