17/09/2020 - 07:34

Đồng chí Châu Việt Tha, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ:

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Trong 5 năm qua, kinh tế nông nghiệp của thành phố mặc dù đạt được những kết quả khá tích cực, nhưng phát triển thiếu bền vững, chưa khai thác và phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của thành phố. Thành phố chưa xây dựng được nhiều vùng sản xuất hàng hóa lớn gắn sản xuất với chế biến và ứng dụng công nghệ cao tạo ra được các chuỗi sản phẩm và giá trị lớn. Các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả chưa cao. Kinh tế hợp tác phát triển rất chậm, hoạt động chưa hiệu quả, chưa đáp ứng mong đợi trong hỗ trợ hoạt động sản xuất và liên kết tổ chức sản xuất của nông hộ...

Tôi cơ bản nhất trí với mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp giá trị gia tăng cao, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với du lịch, đô thị và thị trường tiêu thụ đề ra trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tôi đề xuất thêm trong Dự thảo Văn kiện cần có giải pháp, chính sách thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào địa bàn nông thôn, giải quyết lao động nhàn rỗi và tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn theo chuỗi giá trị. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể “Phát triển nông nghiệp xanh, sạch, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030”. Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu có cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. 

Bên cạnh đó, cần có giải pháp đẩy mạnh sản xuất chế biến an toàn theo chuỗi giá trị, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP. Tiếp tục liên kết đầu tư sản xuất - thu mua - chế biến - tiêu thụ thực hiện phương châm cùng chia sẻ trách nhiệm, rủi ro và lợi ích; thực hiện các hình thức sản xuất theo hợp đồng đối với các hộ nông dân với các doanh nghiệp. Đổi mới phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã; khuyến khích hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển kinh tế hợp tác trên cơ sở liên kết, liên minh giữa các hộ bằng nhiều hình thức, nhiều cấp độ để nâng cao hiệu quả kinh tế. Nâng cao năng lực và trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành gắn với đào tạo cán bộ chuyên môn: khuyến nông, bảo vệ thực vật để có thể tiếp cận và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân. Đồng thời, tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu hàng nông sản của thành phố thông qua các kênh thông tin, triển lãm, các hội chợ, đặc biệt chú trọng ở các thị trường có thị phần lớn, như: Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản... Tôi cũng đề nghị trong dự thảo Văn kiện ĐH Đảng bộ thành phố đề ra giải pháp thúc đẩy nhà đầu tư sớm triển khai đầu tư 2 khu nông nghiệp công nghệ cao ở xã Thạnh Phú và xã Thới Hưng, góp phần thúc đẩy kinh tế huyện Cờ Đỏ phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân.

Theo tôi, thành phố cần xây dựng Nghị quyết chuyên đề về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, sạch. Cần xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu nông nghiệp công nghệ cao và có chính sách đặc thù, hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp đổi mới phương thức sản xuất; duy trì liên kết 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp theo tiêu chí nông thôn mới...

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết