25/09/2014 - 21:31

Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, thực thi công vụ, tuyên truyền hoạt động cải cách hành chính tại các sở, ngành chức năng

(CT)- Ngày 25-9-2014, ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, kiêm Phó Trưởng đoàn Kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) TP Cần Thơ thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố cùng thành viên của Đoàn kiểm tra đến làm việc và kiểm tra CCHC tại Sở Tư pháp TP Cần Thơ.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính... Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá Sở Tư pháp có nhiều nỗ lực trong thực hiện CCHC, có kế hoạch thực hiện CCHC ngay từ đầu năm; quan tâm công tác bồi dưỡng cán bộ và các công tác thông tin, tuyên truyền; công khai các thủ tục hành chính đến người dân; quy định quy chế làm việc, thực thi công vụ tại cơ quan; nhiệt tình xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật của các sở, ngành trước khi ban hành... Tuy nhiên, việc thực hiện công tác CCHC tại Sở Tư pháp vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục như: kế hoạch thực hiện CCHC chưa nêu chỉ tiêu cụ thể; tỷ lệ văn bản điện tử gửi đi còn hạn chế; cán bộ sử dụng thư điện tử còn ít; bố trí, sắp xếp ghế ngồi cho người dân đến giải quyết thủ tục hành chính chưa hợp lý; số điện thoại đường dây nóng giải quyết thủ tục hành chính cần bố trí nơi dễ nhìn để người dân tiện liên lạc...

* Cùng ngày, Đoàn kiểm tra CCHC thành phố cũng đến làm việc và kiểm tra công tác CCHC tại Sở Tài chính TP Cần Thơ.

Từ đầu năm nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính đã tiếp nhận và giải quyết 380 hồ sơ thuộc các lĩnh vực: ngân sách, hành chính sự nghiệp, đầu tư, quản lý giá - công sản, tài chính doanh nghiệp... Hầu hết, các hồ sơ giải quyết đúng và trước hẹn, trong đó có 69 hồ sơ đang giải quyết. Thời gian qua, lãnh đạo Sở Tài chính luôn quan tâm chỉ đạo và xây dựng kế hoạch CCHC từ đầu năm; quán triệt công tác CCHC đến từng cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận một cửa đáp ứng yêu cầu CCHC của đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, kiện toàn bộ máy tiếp nhận và trả kết quả khi giải quyết công vụ; công khai thủ tục hành chính và có kiểm tra công tác CCHC tại các phòng, ban trực thuộc; tích cực hưởng ứng việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào cơ quan hành chính nhà nước... Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng lưu ý Giám đốc Sở Tài chính nên trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động CCHC tại sở theo quy định, không nên giao cho Phó Giám đốc Sở phụ trách; cần niêm yết quy chế, nội quy làm việc tại cơ quan và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả; kịp thời cập nhật thủ tục hành chính trong lĩnh vực có liên quan; tăng cường tỷ lệ trao đổi, gửi văn bản điện tử, thư điện tử trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và với các sở, ngành khác; cần ghi đầy đủ thông tin trong sổ theo dõi và giải quyết thủ tục hành chính, trả kết quả cho tổ chức, đơn vị...

H.V

Chia sẻ bài viết