23/09/2016 - 17:46

Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố để thu hút đầu tư

(CT)- Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tại cuộc họp Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ vào ngày 23-9-2016, nhằm đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2016.

Đồng chí Bí thư đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, BTV Thành ủy tập trung chỉ đạo địa bàn, lĩnh vực phụ trách để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016; chỉ đạo thực hiện tốt việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016; tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị "Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Đồng thời, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Các ngành, địa phương chuẩn bị tổng kết năm 2016 và chủ động triển khai sớm kế hoạch năm 2017; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý xây dựng gắn với bảo vệ môi trường…

9 tháng qua, các cấp ủy đảng tổ chức triển khai học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo chất lượng; công tác tổ chức, xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát được chú trọng; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng lãng phí và thực hành tiết kiệm được quan tâm thực hiện… Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 11% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng, thành phố thu hút 7 dự án với tổng vốn đầu tư 189,4 triệu USD. Các giải pháp ổn định giá cả thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát huy được hiệu quả. Các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại- dịch vụ, du lịch tiếp tục tăng trưởng khá và tăng cao hơn so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 31.453,9 tỉ đồng, đạt 71,5% kế hoạch, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa- xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.

THANH THY

Chia sẻ bài viết