10/08/2008 - 07:29

Đồng bằng sông Cửu Long

Đầu tư đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Nhằm tạo chuyển biến mới về dạy nghề, giải quyết việc làm tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), từ nay đến năm 2010, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội đầu tư gần 800 tỉ đồng cho công tác này. Theo đó, toàn vùng sẽ có 11 trường cao đẳng nghề, 20 trường trung cấp nghề (trong đó có 2 trường dạy nghề cho người dân tộc thiểu số), 119 trung tâm dạy nghề cấp huyện.

Các tỉnh ĐBSCL huy động nhiều lực lượng tham gia nâng cao qui mô dạy nghề với nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm và điều kiện kinh tế, sinh sống của từng nhóm đối tượng; chú ý dạy nghề lưu động, liên kết giữa các doanh nghiệp với làng nghề, cơ sở dạy nghề trong đào tạo nghề nhằm tạo việc làm cho 100.000 lao động nông thôn mỗi năm. Bằng nhiều nguồn đào tạo, đến năm 2010, ĐBSCL bảo đảm có thêm 3.700 – 4.000 giáo viên dạy nghề. Bộ sẽ nâng cấp Trường Cao đẳng sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long thành trường đại học nhằm cung cấp cho vùng khoảng 2.000 giáo viên/ năm; phối hợp với Bộ Giáo dục thành lập khoa sư phạm ở một số trường cao đẳng, đại học trong vùng như Đại học Cần Thơ, An Giang; bồi dưỡng 500 sinh viên khác thành giáo viên dạy nghề; huy động đội ngũ kỹ sư, công nhân giỏi nghề thuộc các doanh nghiệp, làng nghề...tham gia dạy nghề cho người lao động tại chỗ. Các tỉnh ĐBSCL đẩy mạnh xã hội hóa việc dạy nghề với các chính sách ưu đãi liên quan đến vốn, đất đai, nhân lực...góp phần tăng nhanh lượng người được dạy nghề; phát triển mạng lưới trung tâm giới thiệu việc làm, hệ thống cơ sở thông tin về thị trường lao động, tổ chức sàn giao dịch về việc làm đến cấp huyện, xã gắn với cung ứng lao động cho người sử dụng lao động trong, ngoài vùng ĐBSCL. Các tỉnh ĐBSCL sẽ hỗ trợ người dân kinh phí học nghề, tăng mức cho vay tín dụng ưu đãi để người lao động vùng nông thôn, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số có điều kiện đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.

THẾ ĐẠT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết