14/05/2018 - 07:15

Đồng chí Võ Tấn Dũng, đảng viên khu vực 2, phường Tân An, quận Ninh Kiều:

Đảng viên phải nâng cao đạo đức cách mạng

Theo tôi, là cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, nói và làm đúng đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi người ĐV, mỗi người CB từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng: Mình vào Đảng để làm đày tớ cho nhân dân... Làm đày tớ nhân dân chứ không phải làm “quan” nhân dân. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến cái chất, tức là phẩm chất cách mạng, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị và tính tiền phong, gương mẫu của người ĐV.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ trách nhiệm của người CB, ĐV trong quan hệ với nhân dân “...Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm được nhưng vẫn còn những người hủ hóa. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho những đồng chí đó. Hô hào dân tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước đã. Đồng chí ta phải học lấy bốn đức cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính. Muốn làm cách mạng, phải cải cách tính nết mình trước tiên”. Lời dạy của Người là kim chỉ nam trong công tác xây dựng Đảng, là cơ sở để người ĐV xác định tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với Đảng, với nhân dân...

Ở Cần Thơ, trong kháng chiến chống Mỹ giữa ta và địch trong thế “cày răng lược”, ngay sát nách Bộ tư lệnh Vùng 4- Quân khu 4 địch. Quân địch đông, trang bị đầy đủ phương tiện, bom đạn, nhưng Đảng bộ Cần Thơ đã lãnh đạo sâu sát, kịp thời; xây dựng Đảng giữ vững ý chí quyết tâm; ĐV gương mẫu, dũng cảm, mưu trí, vận dụng linh hoạt sáng tạo cách đánh giặc. CB, chiến sĩ trên dưới một lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của cách mạng. Tin dân và dựa vào dân để xây dựng được “địa đạo lòng dân”, “thế trận chiến tranh nhân dân” nên được nhân dân thương yêu, che chở, đùm bọc, cung cấp tin tức về địch, bí mật bảo vệ, tiếp tế lương thực, thực phẩm, thuốc quân y, giúp ta đánh thắng địch.

Theo tôi, để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi CB, ĐV cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng, gắn bó mật thiết với quần chúng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu, thờ ơ vô cảm trước khó khăn của nhân dân; làm gương cho quần chúng, cho cấp dưới về phẩm chất, năng lực, phương pháp và phong cách công tác, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

THANH THY (ghi)

Chia sẻ bài viết