20/03/2008 - 09:17

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Đảng ta luôn coi trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng giai cấp nông dân

Trong các ngày từ 17 đến 19-3, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đi thăm, làm việc tại tỉnh Lâm Đồng để kiểm tra tình hình hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và khảo sát các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn công tác Trung ương đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Lâm Đồng; thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đa Huoai và xã Đa Chais (huyện Lạc Dương) - xã anh hùng lực lượng vũ trang; thăm và tặng quà gia đình chính sách tại xã Đa Chais. Đoàn cũng đi tìm hiểu tình hình thực tế tại một số cơ sở kinh tế và du lịch trong tỉnh.

 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói chuyện với cán bộ các xã của huyện Đa Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN (TTXVN) 
Tại các cuộc tiếp xúc và làm việc, Tổng Bí thư đã dành nhiều thời gian tìm hiểu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như các phương thức sản xuất, kinh doanh sáng tạo của địa phương. Đồng chí biểu dương những thành tựu đáng phấn khởi về mọi mặt mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lâm Đồng đã đạt được trong hai năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII. Đồng chí cũng chỉ ra những yếu kém của Lâm Đồng: kinh tế phát triển chưa bền vững; cơ cấu kinh tế chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp; du lịch là thế mạnh nhưng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; công tác xây dựng cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư còn chậm và thiếu đồng bộ; nguồn nhân lực còn thiếu về số lượng và chất lượng. Trong lĩnh vực xã hội vẫn còn một số vấn đề bức xúc; tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết kịp thời; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn...

Tổng Bí thư đề nghị Lâm Đồng cần nâng cao hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo để phát huy những tiềm năng, lợi thế đặc thù của địa phương, nhất là trong ngành nông - lâm nghiệp và du lịch. Trong hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mình, Lâm Đồng cần đặt mình trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả khu vực Tây Nguyên, trong đó đặc biệt chú ý tới xây dựng cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực. Với đặc thù dân cư của một tỉnh Tây Nguyên, chính quyền tỉnh cần không ngừng quan tâm xây dựng khối đoàn kết các dân tộc anh em, tích cực khắc phục tình trạng chênh lệch trình độ phát triển giữa các địa phương.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý Đảng bộ và chính quyền tỉnh Lâm Đồng cần giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm xây dựng một bộ mặt nông thôn văn minh, một nền sản xuất nông nghiệp hiện đại và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân. Đồng chí khẳng định: Đảng ta luôn coi trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng giai cấp nông dân, đã cụ thể hóa các nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, coi đây là một vấn đề đặc biệt quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế của đất nước.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Lâm Đồng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng đã đến thăm Học viện Lục quân. Phát biểu với lãnh đạo, giảng viên và học viên của Học viện, Tổng Bí thư đề nghị Học viện cần nhận thức đúng vị trí và tầm quan trọng của mình đối với quân đội và đất nước trong giai đoạn mới; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học; tiếp tục làm tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh.

ĐỨC LỢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết