06/07/2013 - 19:52

Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Mexico tăng cường quan hệ hợp tác

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, nhận lời mời của Đảng Lao động Mexico, từ ngày 30-6 đến 4-7, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc tại Mexico nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong công tác giáo dục và tuyên truyền.

Trong thời gian ở thăm, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng đã tiếp kiến nghị sĩ liên bang Alberto Anaya Gutiérez, Tổng bí thư Đảng Lao động Mexico. Tại buổi gặp gỡ, hai bên thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-chính trị và xã hội nói chung tại Việt Nam và Mexico trong bối cảnh mới; trao đổi về tác động và xu hướng suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay, những hoạt động gần đây nhất của mỗi đảng và đặc biệt là công tác giáo dục, vận động và tuyên truyền phục vụ cho việc thực hiện đường lối chính sách của Nhà nước, chính phủ và tổ chức đảng ở mỗi nước.

Hai bên vui mừng nhận thấy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Mexico tiếp tục được củng cố thông qua nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả tiến hành trong cả năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, đồng thời nhất trí thực hiện nhiều biện pháp và hoạt động mới trong thời gian tới nhằm góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mexico. Hai bên thống nhất tiến hành cuộc trao đổi song phương về công tác lý luận lần thứ nhất tại Mexico và hoạt động này được tổ chức luân phiên hàng năm.

Chia sẻ bài viết