10/01/2018 - 10:32

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Đảm bảo tính bền vững trong lộ trình phát triển khoa học và công nghệ

Ngày 9-1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017, xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành phố và 63 Sở Khoa học và Công nghệ trong cả nước.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc cho biết: Trong năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp với mục tiêu đưa khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp cho phát triển, đặc biệt hỗ trợ phát triển các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, các sản phẩm chủ lực, trọng điểm của quốc gia theo chuỗi giá trị; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ; cải thiện môi trường kinh doanh của doanh nghiệp; thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia; cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII); tập trung tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4... Bên cạnh đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ tiếp tục được hoàn thiện để phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp...

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Bộ Khoa học và Công nghệ có cách thức tổng kết nhiều đổi mới, đầy đủ và ấn tượng. Thủ tướng nhấn mạnh: Giai đoạn 2018-2020 có 4 trụ cột chính cần đổi mới và 3 đột phá phải thực hiện. Bộ Khoa học và Công nghệ cần đổi mới, đột phá, thích ứng và bền vững trong chiến lược ngành, bám sát Chương trình hành động của Chính phủ năm 2018, tập trung chỉ đạo chuyển đổi mô hình kinh tế, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng; tập trung vào các mũi nhọn, tái cơ cấu ngành, chú ý ứng dụng công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến, bảo quản... Đột phá cần tập trung là thúc đẩy đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, mặc dù khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã có kết quả bước đầu nhưng vấn đề khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam còn khá mới mẻ, số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và quỹ đầu tư còn khiêm tốn, cần có chủ trương, biện pháp thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa. Đặc biệt, cần tiếp tục đột phá trong nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo, coi doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo. Đầu tư cho các tổ chức trung gian để thúc đẩy thị trường công nghệ, góp phần nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo. Khoa học và công nghệ phải góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả nền kinh tế, đây là yêu cầu đột phá đặt ra trong nền kinh tế hiện nay nên Bộ Khoa học và Công nghệ cần đề ra các giải pháp, yêu cầu cụ thể để giải quyết vấn đề này…

THU HÀ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết