04/11/2013 - 22:41

Đảm bảo hoạt động bình thường của Học viện Hành chính sau khi chuyển giao về Bộ Nội vụ

Ngày 4-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về việc chuyển Học viện Hành chính từ Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về Bộ Nội vụ.

Việc nghiên cứu chuyển Học viện Hành chính về Bộ Nội vụ được căn cứ vào Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.

GS. Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, từ khi sáp nhập vào Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2007, Học viện Hành chính luôn được giao quyền tự chủ lớn trong hoạt động điều hành, quản lý, tổ chức bộ máy, nhân sự. Vì thế, thực hiện việc chuyển giao Học viện Hành chính về Bộ Nội vụ không gặp vướng mắc, khó khăn gì.

Do đó, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh căn cứ vào chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, sẽ tiến hành chuyển giao nguyên trạng về tổ chức, bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính của Học viện Hành chính hiện nay về Bộ Nội vụ trong tháng 11-2013 để Học viện đi vào hoạt động ổn định, bình thường từ tháng 12-2013 dưới sự chỉ đạo, quản lý của Bộ Nội vụ.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc chuyển giao phải bảo đảm thuận lợi và những hoạt động bình thường của Học viện Hành chính với việc giữ nguyên các chế độ chính sách như hiện nay sau khi chuyển về Bộ Nội vụ.

Phó Thủ tướng cũng giao các bộ, ngành có liên quan khẩn trương trình cấp có thẩm quyền việc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, ngành liên quan đến Học viện Hành chính để việc chuyển giao sẽ được thực hiện vào cuối tháng 11-2013 và Học viện Hành chính hoạt động chính thức dưới sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ từ đầu tháng 12-2013.

PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết