19/08/2013 - 22:28

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Đảm bảo công khai, minh bạch trong xét duyệt hồ sơ đặc xá

Ngày 19-8, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá, Hội đồng đã tiến hành xét duyệt hồ sơ đặc xá toàn quốc theo Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nhân đạo và khoan hồng là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; được kết hợp chặt chẽ giữa trừng trị với giáo dục, cải tạo người phạm tội. Pháp luật nước ta vừa thể hiện tính nghiêm minh đối với người phạm tội, đặc biệt là kiên quyết trừng trị nghiêm khắc các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố chống đối, tái phạm nguy hiểm, vừa thể hiện sự khoan hồng, tha thứ đối với người phạm tội thành khẩn, lập công chuộc tội, ăn năn hối cải và tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ cải tạo, sửa chữa sai lầm, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, từ năm 2009 đến nay, Nhà nước ta đã thực hiện 4 đợt đặc xá tha tù trước thời hạn cho 48.053 phạm nhân và 601 người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Những năm qua, công tác đặc xá đã góp phần thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và đối ngoại, được nhân dân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao. Đặc biệt, tỷ lệ tái phạm của người được đặc xá thấp hơn rất nhiều so với người được tha tù trong trường hợp bình thường.

Để đảm bảo công tác đặc xá được tiến hành một cách chặt chẽ theo đúng quy định của Luật Đặc xá, Quyết định của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành viên trong Hội đồng tiến hành kiểm tra, xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá tha tù trước thời hạn một cách công khai, minh bạch, cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể.

Hội đồng tư vấn đặc xá cũng khuyến nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng với việc kiểm tra, xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá theo quy định của pháp luật, cần quan tâm đến công tác hậu đặc xá (tái hòa nhập cộng đồng), trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân để xóa bỏ mặc cảm, kỳ thị đối với người được đặc xá, đồng thời làm tốt việc theo dõi, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá đã nghe Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an - Cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá trình bày báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước và danh sách người đủ điều kiện đề nghị đặc xá và danh sách người đủ điều kiện nhưng không đề nghị đặc xá để xem xét, quyết định.

Quang Vũ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết