27/02/2013 - 09:09

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Đảm bảo cho các tôn giáo hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật

(TTXVN)- Ngày 26-2, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, đất nước ta là một đất nước đa tôn giáo. Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; đảm bảo cho các tôn giáo hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật; coi nhiệm vụ đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, công tác vận động quần chúng trong đồng bào có đạo là hết sức quan trọng.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Đảng, Nhà nước đã đề ra các chủ trương, chính sách hết sức đúng đắn về tôn giáo và những chủ trương, chính sách đúng đắn này đã đem lại những kết quả tốt đẹp, hoạt động tôn giáo ngày càng phát triển tích cực, ổn định; đồng bào có đạo ngày càng tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bản thân từng tôn giáo cũng hoạt động thuận lợi hơn…Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, trước hết là làm tốt công tác tham mưu, xây dựng về thể chế, chính sách liên quan đến quản lý nhà nước về tôn giáo, hoạt động tôn giáo. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tôn giáo. Chú trọng hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo… Bên cạnh đó, cần cảnh giác cao độ trước mọi thủ đoạn, âm mưu lợi dụng tôn giáo để kích động, chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất ổn định chính trị-xã hội của các thế lực thù địch.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Ban Tôn giáo Chính phủ cần quan tâm hơn nữa đến công tác tổ chức; đào tạo cán bộ quản lý nhà nước về tôn giáo, đảm bảo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo vững vàng về chính trị, hiểu rõ chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo cũng như hiểu về tôn giáo, thực hiện đúng đắn, sáng tạo, nhuần nhuyễn chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước trong thực tiễn.

Nhấn mạnh, làm tốt công tác tôn giáo có ý nghĩa quan trọng đến sự ổn định chính trị của mỗi quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Ban Tôn giáo Chính phủ trong năm 2013 tiếp tục tập trung vào xây dựng bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo từ trung ương đến địa phương, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo vững vàng về chính trị, hiểu biết rõ về chủ trương, đường lối của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước về tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, từ đó có chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện nay trên cả nước có 13 tôn giáo với 36 tổ chức tôn giáo và 1 pháp môn tu hành được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động với gần 24 triệu tín đồ (chiếm khoảng 27% dân số cả nước), 83.000 chức sắc, 250.000 chức việc, 46 cơ sở đào tạo chức sắc tôn giáo, 25 nghìn cơ sở thờ tự, trong đó Phật giáo có khoảng 11 triệu tín đồ, Công giáo gần 7 triệu tín đồ, Cao đài khoảng 2,4 triệu tín đồ, Tin lành hơn 1 triệu tín đồ,…

Theo thống kê hiện nay có 95% dân số nước ta có đời sống tín ngưỡng. Những người không theo tôn giáo nào nhưng đại đa số họ lại có tín ngưỡng với các tập tục thờ cúng tổ tiên, thờ thần, thờ mẫu, thờ thành hoàng làng, các vị tổ nghề nghiệp, những người có công với quê hương đất nước. Trong đó, có nhiều tín ngưỡng gắn với lễ và hội, mỗi tín ngưỡng, mỗi vùng lại có những lễ hội riêng mang đậm nét văn hóa của từng khu vực.

Chia sẻ bài viết