25/05/2022 - 19:29

Đại hội đại biểu Ban Qui ước các phái Đạo Cao Đài TP Cần Thơ lần VII 

(CT) - Ngày 25-5, tại Thánh tịnh Thiên Trước, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, Ðại hội đại biểu Ban Qui ước các phái Ðạo Cao Ðài TP Cần Thơ lần thứ VII (nhiệm kỳ 2021-2025) đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Ban Qui ước các phái Đạo Cao Đài, nhiệm kỳ 2021-2025, ra mắt và phát biểu hứa hẹn trước Đại hội.  

Ðại hội đề ra phương hướng hành đạo nhiệm kỳ 2021-2025 là xây dựng, củng cố nội bộ, nâng cao trình độ nhận thức cho chức sắc, chức việc và tín đồ về truyền thống "phụng đạo, yêu nước"; tăng cường các hoạt động từ thiện nhân đạo, tích cực tham gia đóng góp vào các công trình phúc lợi xã hội, xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, giữ gìn cảnh quan môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Qui ước ngang tầm, phát huy tốt vai trò tập thể, nêu cao trách nhiệm của các họ đạo, xây dựng Ban Qui ước và các họ đạo ngày càng đoàn kết vững mạnh;...

Nhiệm kỳ qua, Ban Qui ước cùng các họ đạo trong thành phố, đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, "phụng đạo, yêu nước", hành đạo vì lợi ích phục vụ nhân sinh, với phương châm hành đạo "Nước vinh, Ðạo sáng". Một trong những hoạt động nổi bật của Ban Qui ước là tổ chức vận động các Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh, tín đồ thể hiện tình tương thân tương ái, tích cực đóng góp vào các hoạt động từ thiện nhân đạo. Trong đó, duy trì tốt các phòng thuốc nam khám bệnh và cấp thuốc miễn phí; thăm hỏi, cứu trợ kịp thời đồng bào gặp hoạn nạn, thiên tai; đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng, sửa chữa nhà tình thương... với tổng số tiền trên 8,6 tỉ đồng.

Ðại hội đã hiệp thương, suy cử 10 vị vào Ban Qui ước nhiệm kỳ 2021-2025; trong đó, ông Lương Hữu Phước tái cử Trưởng Ban Qui ước.

Tin, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết