06/08/2022 - 18:44

Trung đoàn Bộ binh 932

Đa dạng hóa các biện pháp tiến hành hoạt động xây dựng môi trường văn hóa

(CT) - Ðảng ủy, Ban Chỉ huy (BCH) Trung đoàn Bộ binh 932 vừa tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 143/CT ngày 12-5-1992 của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội (Chỉ thị số 143).

Trung tá Nguyễn Hồ Nguyễn, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 932, trao Giấy khen cho các cá nhân.

Thời gian qua, Ðảng ủy, BCH Trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của trên về thực hiện Chỉ thị số 143 gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ðơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về xây dựng môi trường văn hóa ở đơn vị; xây dựng lối sống có văn hóa, nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách của quân nhân cách mạng... Các cấp ủy đảng, chỉ huy đơn vị luôn quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, xây dựng niềm tự hào cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ðại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đề nghị Ðảng ủy, BCH Trung đoàn Bộ binh 932 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò của môi trường văn hóa đối với quá trình xây dựng con người mới gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Ðồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy, phát huy vai trò của cơ quan chính trị, các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân trong xây dựng môi trường văn hóa ở Trung đoàn; đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tiến hành hoạt động xây dựng môi trường văn hóa; thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Dịp này, BCH Trung đoàn Bộ binh 932 tặng giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 143.

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết