31/12/2018 - 17:38

Cựu chiến binh Phong Điền tham gia tuyên truyền trật tự an toàn giao thông 

Các cấp Hội Cựu Chiến binh (CCB) huyện Phong Điền tập trung tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đến tận cán bộ, hội viên CCB cơ sở trên địa bàn huyện. Hội CCB huyện Phong Điền đã chọn thị trấn Phong Điền và xã Mỹ Khánh thí điểm thực hiện mô hình “Đội CCB tham gia tuyên truyền, giữ gìn TTATGT, trật tự đô thị (TTĐT)” giai đoạn 2015-2018. 

CCB thị trấn Phong Điền tuyên truyền, hướng dẫn người dân trên địa bàn thị trấn ký cam kết chấp hành quy định về TTATGT, TTĐT. Ảnh: XUÂN ĐÀO
CCB thị trấn Phong Điền tuyên truyền, hướng dẫn người dân trên địa bàn thị trấn ký cam kết chấp hành quy định về TTATGT, TTĐT. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Ông Văng Đắc Tổng, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Phong Điền, cho biết: “Qua 3 năm thực hiện thí điểm Đội tuyên truyền trên địa bàn thị trấn, các thành viên tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT, TTĐT của người dân trên địa bàn thị trấn; phối hợp với Công an thị trấn và tổ quản lý chợ tuyên truyền, vận động bà con tiểu thương không chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, mua bán; đậu đỗ xe đúng nơi quy định khi vào chợ...”.

Bên cạnh đó, tại các buổi họp lệ, sinh hoạt các Câu lạc bộ (CLB) “6 không” và các lớp tập huấn công tác Hội cho hội viên CCB cơ sở, Hội CCB các cấp trong huyện Phong Điền tuyên truyền lồng ghép các nội dung xoay quanh quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa (ĐTNĐ). Cụ thể, tại các kỳ sinh hoạt CLB “6 không”, Ban Chủ nhiệm CLB kiểm điểm tình hình thực hiện “6 không”, trong đó có kiểm điểm việc chấp hành TTATGT, TTĐT. Ngoài ra, CCB huyện phối hợp với Ban Giám hiệu các trường học lồng ghép tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông ĐTNĐ và một số quy định mới có liên quan đến lĩnh vực TTATGT, TTĐT... Qua đó ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. 

Ông Châu Văn Hồng, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Phong Điền, cho biết: “Năm 2019, Huyện hội tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội cơ sở tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý tư tưởng trong cán bộ, hội viên CCB; tiếp tục duy trì và củng cố, nâng chất hoạt động của các CLB “6 không”. Đồng thời tiếp tục nhân rộng mô hình “Đội CCB tham gia tuyên truyền, giữ gìn TTATGT, TTĐT” ra các xã Giai Xuân, Trường Long và Tân Thới”.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết