19/08/2014 - 08:28

Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho Kiểm toán Nhà nước khu vực V

(CT)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ với các sở, ngành chức năng thành phố trong buổi tiếp và làm việc với Đoàn kiểm toán Nhà nước khu vực V về việc triển khai nhiệm vụ khảo sát, thu thập thông tin lập Kế hoạch kiểm toán năm 2014, ngày 18-8.

Theo đó, Tổ khảo sát của Kiểm toán Nhà nước khu vực V sẽ tổ chức thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác lập kế hoạch kiểm toán về Chuyên đề quản lý và sử dụng nguồn thu học phí, viện phí năm 2013 và Chuyên đề Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2013 tại TP Cần Thơ. Thời gian thực hiện khảo sát từ ngày 18-8 đến 28-8-2014 tại các cơ quan liên quan gồm: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Thanh tra thành phố. Trong trường hợp cần thiết thu thập thông tin, tài liệu tại một số sở, ban, ngành, quận, huyện và các đơn vị khác có liên quan, Tổ khảo sát sẽ thông báo khi làm việc với địa phương. Tổ khảo sát sẽ thu thập các thông tin chủ yếu về công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý học phí, viện phí và Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2013, thu thập thông tin và tài liệu liên quan đến tổng hợp số thu chi, quyết toán thu chi học phí và viện phí, tình hình sử dụng kinh phí và quyết toán kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2013.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kế hoạch kiểm toán Nhà nước năm 2014 theo đúng yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực V. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành được kiểm toán phải có trách nhiệm bố trí nhân sự, cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin về những nội dung kiểm toán cho Tổ khảo sát để công tác kiểm toán được triển khai thuận lợi, hiệu quả theo kế hoạch đã đề ra.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết