30/03/2023 - 20:30

Cụm thi đua số 1 Bộ Công an ký kết giao ước phong trào thi đua năm 2023 

Công an 5 thành phố ký kết giao ước thi đua.

(CT) - Sáng 30-3, tại trụ sở Công an TP Cần Thơ, Cụm thi đua số 1 Bộ Công an (gồm công an các thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Ðà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ) tổ chức hội nghị ký kết giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023. Cụm trưởng là Công an TP Cần Thơ.

Với chủ đề thi đua “Xây dựng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại - hướng về cơ sở”, năm 2023, Công an 5 thành phố thống nhất ký giao ước thi đua tập trung thực hiện 7 nội dung, chỉ tiêu. Các đơn vị tiếp tục quán triệt triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Ðảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ về công tác thi đua, khen thưởng. Ðẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an phát động, trọng tâm là phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an Nhân dân (11/3/1948-11/3/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023). Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2022. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, trong đó 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 75%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; kiềm chế sự gia tăng tai nạn giao thông và cháy nổ…

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, đạt danh hiệu Cờ Thủ tướng Chính phủ trong năm 2023.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết