20/01/2018 - 17:40

Cục Hải quan TP Cần Thơ: Thu ngân sách nhà nước đạt 3.260 tỉ đồng

(CT)- Chiều 20-1-2018, Cục Hải quan TP Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đến dự hội nghị.

Theo kế hoạch, năm 2018, Cục Hải quan TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách thuế, quản lý thu nộp ngân sách, tăng cường công tác chống gian lận qua giá,… phấn đấu thu đạt và vượt 3% so với năm 2017.

 Năm 2017, Cục Hải quan TP Cần Thơ được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 3.260 tỉ đồng, tính đến ngày 31-12-2017 số thu toàn đơn vị đạt hơn 3.623 tỉ đồng, tăng 96,5% so với năm 2016. Trong đó, địa bàn TP Cần Thơ thu hơn 1.871 tỉ đồng, đạt 140,16% dự toán, tăng 177,7% so với năm 2016. Tổng số doanh nghiệp làm thủ tục hải quan  tại Cục Hải quan TP. Cần Thơ  năm 2017 là 232 doanh nghiệp, tăng 18 doanh nghiệp so với năm 2016. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (trong phạm vi thống kê) 4,64 tỉ USD, tăng 50,77% so với năm 2016. Năm 2017, Cục Hải quan TP Cần Thơ đã thực hiện thủ tục cho 335 lượt tàu xuất nhập cảnh (153 lượt nhập cảnh, 182 lượt xuất cảnh), tăng 88,2%; 26 chuyến bay (14 lượt nhập cảnh, 12 lượt xuất cảnh), tăng 85,71% chuyến bay so với năm 2016. Hiện nay có 100% doanh nghiệp khai báo hải quan qua Cục Hải quan TP Cần Thơ đều thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Số tờ khai luồng xanh (miễn kiểm tra) chiếm tỷ lệ 75,04% (59.209 tờ khai); luồng vàng (kiểm tra hồ sơ) chiếm 20,74% (16.368 tờ khai) và luồng đỏ (kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa) chiếm 4,22% (3.327 tờ khai).  Cục Hải quan TP Cần Thơ đã xây dựng danh mục cải cách hiện đại hóa hải quan trọng tâm với 21 hoạt động chính và 45 hoạt động chi tiết. Lãnh đạo Cục luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai đầy đủ các hoạt động, phân chia cụ thể hoạt động theo từng tháng, quý.

Đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo, viên chức Cục Hải quan TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Dũng nhận định, tình hình năm 2018 sẽ nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến thu ngân sách. Do đó, Cục Hải quan TP Cần Thơ cần nỗ lực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ. Trước hết, cần xây dựng đoàn kết nội bộ để tạo sức mạnh của ngành. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác đối thoại doanh nghiệp để có những hỗ trợ kịp thời những khó khăn trong công tác xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Liên kết chặt chẽ với các sở, ngành liên quan của thành phố. Thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, tạo bình đẳng cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh…

N.H

Chia sẻ bài viết