13/07/2020 - 09:30

Cụ thể hóa Nghị quyết của Ðảng 

Xác định việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, đề ra nhiều giải pháp để huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và các tầng lớp dân cùng tham gia thực hiện. Nhờ vậy, Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ xã sớm đi vào thực tế, đạt kết quả bước đầu tích cực.

Cán bộ, đảng viên xã Trung Thạnh tuyên truyền, vận động người dân đóng góp thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

ĐH Ðảng bộ xã Trung Thạnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng để phát triển địa phương trong giai đoạn mới. Cụ thể là tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020. Ðồng thời, mời gọi đầu tư phát triển mạnh thương mại - dịch vụ - du lịch gắn với nông nghiệp nông thôn, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Xã phấn đấu xây dựng 12.000m đường giao thông nông thôn mặt rộng 4m, kết nạp 45 đảng viên…

Theo đồng chí Nguyễn Thị Tảo, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã Trung Thạnh, ngay sau ÐH Ðảng bộ xã, Ðảng ủy xã chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết ÐH cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã; xây dựng các chương trình toàn khóa, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, sát với đặc điểm tình hình của địa phương và tổ chức họp bàn với cán bộ chủ chốt để tìm giải pháp hữu hiệu thực hiện. Ðảng ủy chỉ đạo UBND và các đoàn thể phường tích cực hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; phát triển mạnh mẽ các vườn cây ăn trái: sầu riêng, bưởi, mận, nhãn để từng bước hình thành mô hình du lịch vườn gắn với các dịch vụ hiện có tại địa phương.

Song song đó, Ðảng ủy chỉ đạo hỗ trợ người dân đẩy mạnh trồng màu; nhân rộng mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa giống chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sản xuất. Ông Nguyễn Văn Bảy, ở ấp Thạnh Phước 2, chia sẻ: “Tôi có 3 công vườn cây tạp, kém hiệu quả, được cán bộ địa phương tuyên truyền, vận động, tôi vay vốn cải tạo vườn trồng nhãn, gia đình tăng thu nhập”. Theo đồng chí Nguyễn Thị Tảo, qua tuyên truyền, vận động, người dân rất đồng thuận, hưởng ứng chủ trương phát triển kinh tế của xã. Hiện nay, xã đã vận động, chuẩn bị ra mắt hợp tác xã trồng cây ăn trái để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế vườn.

Cùng với thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, Ðảng ủy xã Trung Thạnh chỉ đạo UBND và các đoàn thể chính trị xã huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Theo đồng chí Ðoàn Tuấn Hoạch, Phó Chủ tịch UBND xã, sau ÐH Ðảng bộ xã, xã đã vận động Quỹ Hy vọng hỗ trợ, vận động nhân dân đóng góp 500 triệu đồng, 760 ngày công lao động tiến hành bắc 1 cây cầu ở ấp Thạnh Phước. Xã đã xây dựng kế hoạch, xin chủ trương của huyện để vận động nhân dân ấp Thạnh Lộc và Thạnh Lộc 1 di dời vật kiến trúc, hoa màu, hiến đất mở rộng tuyến đường từ khu dân cư Lấp Vò đến cầu An Thạnh từ 3m ra 4m, dài hơn 1.500m, tráng bê tông.

Bên cạnh đó, xã cũng đã xây dựng kế hoạch, xin chủ trương huyện sử dụng nguồn vốn khen thưởng xây dựng nông thôn mới và vận động nhân dân đóng góp nâng cấp, mở rộng tuyến đường Kinh Ranh giáp xã Trung Hưng dài 1.600m; nâng cấp, sửa chữa cầu Lấp Vò, ấp Thạnh Lộc, bảo đảm lưu thông thuận tiện, an toàn. Xã vận động nhân dân hiến đất, đề nghị huyện đầu tư nâng cấp, mở rộng, tráng bê tông tuyến đường tại ấp Thạnh Phước dài 3.000m. Ðồng chí Ðoàn Tuấn Hoạch cho biết: “Thực hiện các công trình cầu đường, nhân dân hiến hàng ngàn mét vuông đất và đóng góp hàng trăm triệu đồng. Các công trình sẽ được khởi công từ tháng 7 đến tháng 9 tới”. Ðảng ủy xã cũng chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã, các chi bộ vận động nhân dân xây dựng, chỉnh trang các thiết chế văn hóa; chỉ đạo Xã đoàn và Trường THCS Trung Thạnh trồng cây hoàng yến, bông giấy hơn 3.000m đường để chào mừng ÐH đảng bộ các cấp...

Với tinh thần đoàn kết, chung sức và đồng lòng, ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Trung Thạnh đã tạo một khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Ðảng bộ xã vào cuộc sống. 

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM 

Chia sẻ bài viết