16/11/2008 - 08:50

Công tác phòng, chống tham nhũng cần thực hiện đồng bộ, khẩn trương và quyết liệt hơn

Tại Bình Dương, Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng vừa tổ chức giao ban cụm 14 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Đại diện các địa phương đề nghị trong thời gian tới, công tác phòng, chống tham nhũng cần thực hiện đồng bộ, khẩn trương và quyết liệt hơn; tập trung củng cố bộ máy tổ chức của Ban chỉ đạo cấp tỉnh; có hướng dẫn cụ thể về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp cơ sở; có cơ chế , chính sách cụ thể, hợp lý để bố trí cán bộ của Ban tương xứng với nhiệm vụ thực tế...

Ông Vũ Tiến Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng BCĐ T.Ư về phòng, chống tham nhũng đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục việc phòng chống tham nhũng cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân; tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định trong Ban chỉ đạo. Các địa phương phát hiện và xử lý kịp thời và nghiêm các vụ việc vi phạm; thực hiện đồng bộ các Nghị quyết của Trung ương; xem công tác phòng, chống tham nhũng là công tác trọng tâm, thường xuyên của mỗi địa phương.

Tại hội nghị, Văn phòng BCĐ T.Ư cho biết: Hai năm thực hiện nghị quyết Hội nghị T.Ư 3( khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Luật Phòng, Chống tham nhũng bước đầu đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân; huy động được sự tham gia của cả xã hội vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng; các địa phương đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 294A/2007/UBTVQH12 ngày 27/9/2007 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội khóa XII.

Theo báo cáo tổng hợp của 14 tỉnh thành phía Nam , hai năm qua, kết thúc 3.597/3848 cuộc thanh tra, các địa phương đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi trên 1.000 tỉ đồng cùng hơn 5.000 ha đất; xử lý hành chính 3.482 người, xét xử 259 vụ án tham nhũng với 575 bị cáo... Tuy nhiên, Văn phòng BCĐ T.Ư cũng đánh giá việc triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ở nhiều nơi trong thời gian qua còn chậm và chưa đồng bộ; công tác kiểm tra để phát hiện tham nhũng trong nội bộ còn yếu; quỹ thời gian dành cho công tác phòng, chống tham nhũng còn hạn chế...

QUÁCH LẮM (TTXVN)

Chia sẻ bài viết