15/10/2008 - 09:07

Dự lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Công tác kiểm tra Đảng phải công khai, chính xác, kịp thời

Sáng 14-10 tại Hà Nội, ngành Kiểm tra của Đảng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của ngành (16/10/1948 - 16/10/2008) và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đón nhận Huân chương Sao Vàng. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tới dự và có bài phát biểu quan trọng.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định: Qua các thời kỳ cách mạng, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra luôn tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nội bộ đoàn kết, vượt qua gian khổ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bền bĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Từ Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên gồm 3 đồng chí nay ngành kiểm tra của Đảng đã có hơn 6 nghìn cán bộ chuyên trách và gần 70 nghìn cán bộ kiểm tra kiêm chức.

Sau khi chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm của ngành kiểm tra của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Chi nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới của ngành, được đề ra trong Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương.

 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao tặng ngành Kiểm tra Đảng bức trướng mang dòng chữ: Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy. Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN - TTXVN.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng đã đạt được trong 60 năm qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, sắp tới ủy ban kiểm tra các cấp cần phải tiến hành kiểm tra, giám sát toàn diện việc thực hiện nghị quyết của Đảng; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát nhằm cảnh báo, nhắc nhở, uốn nắn. Đây là nhiệm vụ mới, phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm về nội dung, phương pháp, cách tiến hành. Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm để chủ động phòng ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, ngăn chặn vi phạm ngay từ lúc mới manh nha. Đồng thời cũng qua kiểm tra, giám sát, phát hiện những nhân tố mới, những gương tốt để phát huy, biểu dương, lấy xây dựng là chính để cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Khi vụ việc vi phạm được phát hiện, phải xem xét và kiên quyết xử lý nghiêm minh để giáo dục.

... Cán bộ kiểm tra của Đảng phải thường xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nắm vững Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, có kiến thức sâu rộng, có phương pháp công tác khoa học, đạo đức trong sáng, khiêm tốn, trung thực, thẳng thắn, gương mẫu tự phê bình và phê bình, không để những lợi ích cá nhân và bất cứ tác động tiêu cực nào chi phối.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao tặng ngành Kiểm tra của Đảng bức trướng mang dòng chữ: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”. Tổng Bí thư cũng thay mặt Đảng và Nhà nước trao Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao nhất của Nhà nước ta cho Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

ĐỨC LỢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết