21/08/2008 - 08:14

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Công khai cho dân biết về sự chỉ đạo, điều hành về giá cả, thị trường các mặt hàng thiết yếu

* Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương

(TTXVN)- Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thất thiệt, ngày 19-8, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế: Chủ động công bố công khai chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của các Bộ về giá cả, thị trường, cung - cầu các mặt hàng thiết yếu để người dân biết, cảnh giác với các thông tin sai lệch có thể xảy ra; Phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, các địa phương trong việc xây dựng cơ chế phối hợp để kịp thời xử lý những biến động bất thường về giá cả, thị trường, cung - cầu các mặt hàng thiết yếu.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu và nâng cao nhận thức trước các thông tin sai lệch; Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí kịp thời đưa thông tin chính thức từ phía các cơ quan chức năng để trấn an dư luận khi xảy ra biến động bất thường hoặc trước các tin đồn thất thiệt về giá cả, thị trường.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế phối hợp để kịp thời xử lý những biến động bất thường về giá cả, thị trường, cung - cầu các mặt hàng thiết yếu; Chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt trên địa bàn, gây tâm lý bất ổn trong xã hội.

* Ngày 18-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg Về việc thành lập và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương. Theo đó, thành lập Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (sau đây gọi là Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương) để quản lý tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nguồn thu từ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Theo quy chế này, Quỹ có 3 nguồn thu chính: Từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; từ các hình thức sắp xếp chuyển đổi khác như giao, bán, giải thể, phá sản; từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; Công ty mẹ và nguồn thu khác (nếu có). Các khoản thu sau cổ phần hóa bao gồm: tiền bán phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác thuộc đối tượng chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước nhưng chưa chuyển giao và các khoản tiền thu hồi giá trị cổ phần chia cho người lao động để hưởng cổ tức, cổ phần bán trả chậm cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp đối với doanh nghiệp cổ phần hóa trước ngày 14-7-1998 và thuộc đối tượng chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Chia sẻ bài viết