27/12/2016 - 21:05

Cờ Đỏ: Xã Đông Thắng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017

Đến nay, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ đạt 16/20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về nông thôn mới. 4 tiêu chí còn lại chưa đạt gồm: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập bình quân đầu người và hộ nghèo.

Để hoàn thành 4 tiêu chí chưa đạt, đặc biệt là hoàn thành 19 tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, địa phương quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp. Theo đó, năm 2017, Đông Thắng sẽ thực hiện bê tông hóa tuyến đường bờ Nam kênh Xáng Bộ; mở rộng tuyến kênh Đông Pháp – kênh Ngang thuộc ấp Đông Mỹ và Thới Trung với chiều dài gần 5km. Xã tiếp tục nâng chất và phát triển tổ hợp tác kinh tế hoạt động hiệu quả lên hợp tác xã; tăng cường thu hút, mời gọi các công ty, doanh nghiệp đầu tư, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ đó giúp người dân từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình. Đối với những tiêu chí không cần nguồn vốn đầu tư lớn, Đông Thắng chủ động thực hiện, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung sức tham gia, như: bảo hiểm y tế; duy trì và nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững; đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm bám sát nhu cầu lao động và thị trường tiêu thụ… Phấn đấu đến cuối năm 2017, xã Đông Thắng sẽ đạt chuẩn xã quốc gia về nông thôn mới.

Uyển Nhi

Chia sẻ bài viết