02/03/2016 - 20:19

Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam đến 90 ngày/năm không phải xin phép lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3-2-2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-4-2016.

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động. Cụ thể: Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 1 năm không thuộc diện cấp Giấy phép lao động. Ngoài chuyên gia, nhà quản lý nước ngoài… các trường hợp không thuộc diện cấp Giấy phép lao động còn bao gồm: người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với tổ chức Thương mại thế giới (kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải); học sinh, sinh viên nước ngoài đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; người nước ngoài có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội…

Người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động phải được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc xác nhận trước ít nhất 7 ngày làm việc; thời gian xác nhận tối đa là 2 năm; còn các trường hợp còn lại nếu không có giấy phép lao động sẽ bị trục xuất ra khỏi Việt Nam trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện.

Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định chi tiết người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định này bị trục xuất theo quy định của pháp luật Việt Nam. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị cơ quan công an trục xuất đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động. Trường hợp tổ chức và cá nhân phát hiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động thì thông báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi người đó làm việc. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày xác định người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị cơ quan công an trục xuất người lao động nước ngoài đó.

P.N (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết