31/01/2024 - 13:55

Chuyển đổi số ở thị trấn Cờ Đỏ

Năm 2023, Bộ phận Một cửa UBND thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ tiếp nhận 2.229 hồ sơ, trả kết quả đạt 100%; trong đó, giải quyết hồ sơ dịch vụ trực tuyến là 1.233 hồ sơ, đạt tỷ lệ 55,3%, đạt chỉ tiêu được giao; tỷ lệ số hóa hồ sơ được 1.299 hồ sơ, đạt tỷ lệ 58,3%; triển khai thanh toán điện tử chứng thực và chứng thực điện tử được 1.297 hồ sơ… Ông Nguyễn Văn Tạo, người dân địa phương, cho biết: “Ban đầu, tôi cứ nghĩ thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến khó lắm. Nhưng khi công chức Bộ phận Một cửa tận tình hướng dẫn, tôi đã thực hiện tốt các thao tác, hồ sơ hoàn thành nhanh chóng. Thấy tiện lợi, nên tôi hướng dẫn người thân, bạn bè, bà con lối xóm cùng thực hiện khi có nhu cầu”.  

Thực hiện theo đề án của TP Cần Thơ, Bộ phận Một cửa UBND thị trấn được bố trí 4 camera. Đến nay, địa phương triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Gần 90% số TTHC đã công bố được thực hiện theo cơ chế một cửa; số TTHC thực hiện liên thông chủ yếu là thủ tục liên quan đến đăng ký khai sinh, cấp bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi, đất đai... 

Công tác cải cách thể chế hành chính nhà nước nói chung và chuyển đổi số nói riêng trên địa bàn thị trấn Cờ Đỏ được quan tâm chỉ đạo thực hiện cơ bản kịp thời, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... Ông Nguyễn Trần Thế Trung, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cờ Đỏ, cho biết: “Chuyển đổi số là một quá trình liên tục, đòi hỏi tinh thần kế thừa và cải tiến không ngừng nghỉ. Dựa trên những kết quả thu nhận được, cơ quan nhà nước sẽ tiếp tục đánh giá, chỉnh sửa để hướng tới mục tiêu đã đề ra. Sự liên tục kế thừa, cải tiến này cần được xây dựng trở thành văn hóa chung của toàn hệ thống. Trong đó, mỗi vị trí từ lãnh đạo, các cấp quản lý tới người dân cần nhận thức rõ vị trí, vai trò của mình trong nền hành chính chung của chính quyền số, xã hội số và kinh tế số”.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn, địa phương thường xuyên tổ chức các cuộc trao đổi, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Nhằm tạo động lực, khuyến khích, thu hút các đối tượng tích cực tham gia tìm hiểu, tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến, địa phương tặng quà những người tham gia thực hiện TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt tài khoản dịch vụ công trực tuyến... Qua đó, hiệu quả tuyên truyền được nâng lên rõ rệt.  

Những cách làm linh hoạt, sáng tạo, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thị trấn Cờ Đỏ nói riêng và huyện Cờ Đỏ nói chung.

CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết