21/02/2024 - 11:19

Chuyển biến trong cải cách hành chính, tạo sự hài lòng của người dân 

Cán bộ, công chức (CB, CC) viên chức ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cờ Đỏ được nâng cao trình độ, năng lực công tác và bố trí đúng theo vị trí việc làm. Từ đó, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao về công tác cải cách hành chính, nhất là tạo sự hài lòng của người dân khi liên hệ Bộ phận Một cửa thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC)…

Người dân thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa UBND xã Thới Xuân.

Bà Nguyễn Thị Xuân ở xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, vừa hoàn thành thủ tục đăng ký hộ tịch tại Bộ phận Một cửa UBND xã. Rất hài lòng trước thái độ phục vụ của đội ngũ CB, CC xã, bà Xuân nói: “Tôi đến đây thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu. Hồ sơ của tôi được CB tận tình hướng dẫn nên tôi dễ dàng hoàn thành thủ tục”.

Thời gian qua, UBND xã Thới Xuân có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính. Ông Trần Văn Lắm, Chủ tịch UBND xã Thới Xuân, cho biết: “Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã ban hành các văn bản và tổ chức nhiều cuộc họp triển khai nhiệm vụ chính trị tại địa phương gắn với công tác cải cách hành chính. Đồng thời, chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền cải cách TTHC trong các hội nghị, sinh hoạt chi, tổ hội, họp dân, tiếp xúc cử tri…. Bên cạnh đó, CB, CC làm công tác cải cách hành chính thường xuyên tham mưu UBND xã thực hiện tốt các văn bản quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung: cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, hiện đại hóa nền hành chính…”.

Tại xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, việc chuyển đổi số (CĐS) có nhiều chuyển biến, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện TTHC. Năm 2022 trở về trước, nhận thức của CB và người dân về CĐS còn chung chung, mơ hồ, nên phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm và tìm ra những biện pháp, cách làm hay để thực hiện… Tiếp thu và thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, thành phố, huyện về đẩy mạnh CĐS nói chung, đặc biệt là CĐS trong giải quyết các TTHC, UBND xã Thới Đông đã ban hành kế hoạch về tiếp tục thực hiện Chương trình CĐS xã Thới Đông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu tổng quát “CĐS trong toàn bộ các ban, ngành, các tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị của xã, xây dựng chính quyền số, doanh nghiệp số và xã hội số góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, an toàn và hiện đại”… Bà Vương Ngọc Giàu, công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Thới Đông, cho biết: “Năm 2023, UBND xã Thới Đông tập trung chủ yếu xây dựng và hoàn thiện chính quyền điện tử. Vì thế, công tác cải cách TTHC trên môi trường điện tử được đặc biệt chú trọng; 100% quy trình giải quyết TTHC thực hiện tại Bộ phận Một cửa xã đã được số hóa, ký số và luân chuyển giải quyết trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của thành phố; 100% hồ sơ tiếp nhận được nhập số hóa, tạo thuận lợi trong thống kê, trích xuất dữ liệu, theo dõi quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết”.

Năm qua, Bộ phận Một cửa của xã tiếp nhận 1.670 hồ sơ các loại (trong đó có 902 hồ sơ nhận trực tuyến, chiếm 54%). Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tư pháp thành phố, UBND xã chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch triển khai thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông điện tử: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng. Qua đó, xã đã tiếp nhận và xử lý 16 hồ sơ liên thông điện tử…

Năm 2023, toàn huyện Cờ Đỏ đã tiếp nhận, giải quyết 19.257 hồ sơ, TTHC, trong đó, có 9.344 hồ sơ trực tuyến. Ông Nguyễn Trường Thọ, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Chúng tôi tiếp tục rà soát các TTHC trên tất cả các lĩnh vực, nhất là TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về CĐS thông qua các cuộc hội thảo, hội nghị, các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng số khác. Tiếp tục phát triển chính quyền số để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nhà nước dựa trên môi trường số, giúp việc chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo được nhanh chóng, thuận lợi, tăng cường công khai tính minh mạch trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp...”.

Bài, ảnh: Chấn Hưng

 

 

Chia sẻ bài viết