21/01/2013 - 16:18

ĐẢNG BỘ SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Chuyển biến bước đầu sau đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình

Các tư vấn viên ở Trung tâm Giới thiệu việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang tư vấn cho người lao động.

Sau đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTƯ4), các cấp ủy Đảng ở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tập trung khắc phục những khuyết điểm. Nỗ lực khắc phục hạn chế, khuyết điểm của toàn đảng bộ đã tạo sự chuyển biến bước đầu trên các mặt công tác.

Những ngày đầu năm, tại Trung tâm Giới thiệu việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có khá đông người lao động đến tìm việc, tư vấn… Các viên chức của Trung tâm nhiệt tình hướng dẫn mọi người bắt số tự động, gặp các tư vấn viên của Trung tâm. Đồng chí Nguyễn Minh Trí, Bí thư Chi bộ 9, Giám đốc Trung tâm, cho biết: "Việc bắt số tự động của mô hình "Một điểm đến" được thực hiện từ tháng 4 - 2012. Từng bước, Trung tâm tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp với sự góp ý của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và khách hàng". Nhất là sau đợt kiểm điểm theo tinh thần NQTƯ4, qua sự góp ý của các đảng viên, viên chức trong đơn vị, Chi bộ, Ban Giám đốc Trung tâm đã khắc phục dần những hạn chế để quy trình phối hợp và trình tự giải quyết yêu cầu của khách hàng ngày càng nhanh, góp phần đưa hoạt động của mô hình này ngày càng hiệu quả hơn. Lãnh đạo Trung tâm đã mạnh dạn giao quyền cho tư vấn viên ký giấy giới thiệu việc làm thay vì trước đây chỉ có lãnh đạo Trung tâm mới có quyền ký, vì thế những lúc lãnh đạo Trung tâm đi họp thì phải hẹn khách hàng đến nhận sau. Hay chuyện lãnh đạo Trung tâm đã bố trí các tư vấn viên tư vấn trên tất cả các lĩnh vực thay vì trước đây chỉ biết lĩnh vực mình phụ trách, nhằm góp phần điều tiết lượng khách hợp lý, giải quyết công việc nhanh hơn.

Tại hội nghị kiểm điểm theo tinh thần NQTƯ4, các đồng chí trong chi bộ cũng thẳng thắn đóng góp ý kiến, phân tích làm rõ những khuyết điểm để tập thể Chi ủy, Ban Giám đốc khắc phục việc phân công công việc chưa hợp lý. Trước sự góp ý của tập thể, ngay từ đầu năm 2013, Chi ủy, Ban Giám đốc đã rà soát và mạnh dạn phân bổ 58 đề án, kế hoạch về các bộ phận chuyên môn để các công chức, viên chức đăng ký soạn thảo theo đề cương của chi ủy, Ban Giám đốc đề ra. Lúc trước, những việc này thường phân cho một số người có kinh nghiệm, quen việc nên dẫn đến tình trạng chưa công bằng, người được giao việc nhiều, người được giao việc ít. Qua góp ý của mọi người, lãnh đạo Trung tâm cũng điều chỉnh phương thức và mẫu biểu đánh giá công chức, viên chức cho phù hợp, nhằm khích lệ công chức, viên chức trong đơn vị tích cực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ở Chi bộ 2 (chi bộ ghép giữa các phòng dạy nghề, quản lý lao động việc làm, thanh tra sở) cũng có nhiều chuyển biến trong việc khắc phục những khuyết điểm. Điển hình như việc chi bộ lãnh đạo các phòng chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở tổ chức cuộc tọa đàm nâng cao chất lượng dạy nghề, đáp ứng yêu cầu xã hội và doanh nghiệp. Hiện nay, công tác chuẩn bị về nội dung, đối tượng tham dự đã được hoàn tất và sẽ tổ chức thực hiện trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ. Dự kiến tại buổi tọa đàm, các đại biểu sẽ được nghe về thực trạng công tác đào tạo nghề của thành phố thời gian qua; qua đó, các đại biểu sẽ đóng góp ý kiến về giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng công tác dạy nghề thời gian tới. Đồng thời, các phòng chuyên môn cũng tham mưu cho lãnh đạo Sở trong phối hợp cùng Sở Nội vụ thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề để Hội đồng Khoa học của thành phố nghiệm thu và tổ chức triển khai thực hiện. Các phòng chuyên môn đã tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng đề án nâng cao các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo nghề, dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2013; đề án dạy nghề đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp của thành phố, trong đó tập trung vào một số nghề trọng điểm. Bên cạnh đó, các phòng chức năng cũng tăng cường công tác dự báo (trung hạn, dài hạn) lao động để làm cơ sở xây dựng các kế hoạch sát với thực tế. Trước đây, việc dự báo chỉ thực hiện trong một năm nhưng hiện nay các cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác này đã chuẩn bị kế hoạch điều tra để tiến hành dự báo trong 5 năm. Thanh tra Sở cũng tăng cường trách nhiệm, đổi mới, xây dựng kế hoạch thanh tra phù hợp với nhân lực hiện có của đơn vị, không dàn trải như trước đây. Đồng chí Tiêu Minh Dưỡng, Bí thư Chi bộ 2, Trưởng phòng Quản lý dạy nghề. Cho biết: "Đó là sự chuyển động bước đầu của chi bộ 2 trong "lộ trình" khắc phục những khuyết điểm sau khi đã được phân tích, làm rõ tại hội nghị kiểm điểm theo NQTƯ4, về công tác quy hoạch hệ thống đào tạo nghề, chất lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội".

Theo đồng chí Tiêu Minh Dưỡng, bên cạnh đó, chi bộ cũng quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về ý thức chấp hành giờ giấc làm việc đúng theo quy định của cơ quan. Việc đi trễ về sớm đã dần dần được khắc phục. Sau khi thực hiện kiểm điểm theo tinh thần NQTƯ4, các đảng viên trong chi bộ có nhiều chuyển biến trong việc tham gia đóng góp ý kiến, góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh. Trong phát ngôn cũng thể hiện rõ qua các cá nhân đã mạnh dạn góp ý trong cuộc họp, không còn tình trạng trong cuộc họp không có ý kiến nhưng sau đó ra ngoài phát biểu, xây dựng mối quan hệ, đoàn kết gắn bó giữa các thành viên trong cơ quan.

Việc khắc phục những khuyết điểm cũng được thể hiện rõ ở vai trò quản lý điều hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đồng chí Châu Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, hàng tuần, Ban Giám đốc đều họp trao đổi nội dung, thông báo công việc trong tuần và tuần tới để mọi người cùng nắm, chỉ đạo thực hiện tốt. Giờ đã khắc phục dần tình trạng lãnh đạo chỉ chuyên sâu lĩnh vực mình phụ trách mà không biết đến lĩnh vực khác. Mọi người cùng hiểu biết để chỉ đạo giải quyết công việc nhanh hơn và có thể hỗ trợ cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng cơ bản do ngành quản lý, Sở đã thành lập Ban Quản lý Dự án, chọn lựa những người có năng lực, điều kiện để các dự án triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định. Một trong những khuyết điểm của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở là trong chỉ đạo nắm các đối tượng xã hội chưa chặt chẽ. Để khắc phục tình trạng này, vào cuối năm 2012, Sở đã tăng cường kiểm tra các quận, huyện vừa nắm tình hình và cũng kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong năm 2013, Sở sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát ở cơ sở, nhất là đi xuống xã, phường, thị trấn, để nắm tình hình, làm tốt công tác tham mưu sát với thực tế. Hiện nay, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, đơn vị triển khai các biện pháp đã đề ra để khắc phục tốt những khuyết điểm đã được phân tích, làm rõ trong hội nghị kiểm điểm theo tinh thần NQTƯ4, từng bước xây dựng tổ chức đảng, cơ quan trong sạch vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết