26/06/2020 - 08:30

Chung sức xây dựng văn hóa giao thông 

Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ TP Cần Thơ tiếp tục triển khai phong trào “Thanh niên với văn hóa giao thông” bằng những công trình, phần việc và hoạt động cụ thể. Công tác tuyên truyền được đổi mới, sáng tạo bằng nhiều hình thức từ các ứng dụng mạng xã hội, phát tờ rơi, áp phích, sổ tay tuyên truyền đến phát động đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) tình nguyện tham gia nâng cấp hạ tầng giao thông, góp phần đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn thành phố.

 Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ tập huấn kỹ năng tuyên truyền về ATGT cho ĐVTN quận Ninh Kiều.

Tiêu biểu như Cụm thi đua số 5 Thành đoàn (Quận đoàn Ô Môn, Ðoàn trường Ðại học Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ, Ðoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ và Ðoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ) đã phát quang gần 5km đường giao thông, tạo tầm nhìn thông thoáng đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Quận đoàn Bình Thủy, Ðoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ khánh thành công trình thanh niên “Nâng cấp bê tông hóa” trên tuyến đường Hồ Trung Thành, phường Trà An; sửa chữa và nâng cấp nhiều tuyến hẻm trên địa bàn, trị giá hơn 100 triệu đồng. Quận đoàn Cái Răng phối hợp tổ chức ra mắt mô hình camera an ninh tại phường Tân Phú với tổng giá trị 26,5 triệu đồng.

Quận đoàn Ninh Kiều thời gian qua thường xuyên phát động phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” gắn với các hoạt động giữ gìn trật tự ATGT. Tiêu biểu như tiếp tục duy trì mô hình tuyến đường, hẻm “An toàn - xanh - sạch”, nhân rộng tuyến đường “Văn minh - an toàn - xanh - sạch - đẹp” ; tuyên truyền xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong ÐVTN và người dân. Kết quả, đến nay, toàn quận có 25 trường học xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT”; 130 tuyến  đường, hẻm “An toàn - xanh - sạch”; nâng chất, nhân rộng 5 tuyến đường, hẻm “Văn minh - an toàn - xanh - sạch - đẹp”. Ðặc biệt, hằng năm, Quận đoàn đều phối hợp với Văn phòng Ban ATGT thành phố tập huấn kỹ năng tuyên truyền về ATGT cho đội ngũ cán bộ Ðoàn - Hội ở phường và khu vực. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Ðể nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành các quy định về ATGT, định kỳ hằng tháng, Ban Tuyên giáo Thành đoàn cũng xây dựng các chuyên đề về văn hóa giao thông trên Bản tin “Tuổi trẻ Tây Ðô”; cập nhật thông tin về tình hình ATGT trong tài liệu sinh hoạt Chi đoàn. Trong các buổi sinh hoạt, Ban Chấp hành các cơ sở Ðoàn phổ biến thông tin về ATGT cho ÐVTN nắm rõ và thực hiện đúng quy định pháp luật. Các hoạt động đảm bảo ATGT cũng được tuổi trẻ nhiều địa phương, đơn vị triển khai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực: ra quân phát quang các bụi rậm che khuất tầm nhìn, san lấp mặt bằng, đắp ta luy, chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự kỷ cương đô thị; xây dựng và sửa chữa cầu, đường giao thông góp phần đảm bảo trật tự ATGT.

Bài, ảnh: TÚ ANH 

Chia sẻ bài viết