24/02/2020 - 15:14

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện 

Các cấp ủy Đảng huyện Cờ Đỏ đã chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội (ĐH) Đảng theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy về ĐH Đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ tháng 4 đến hết tháng 5-2020, huyện sẽ hoàn thành ĐH đảng cấp cơ sở. Tháng 7-2020, sẽ tổ chức ĐH đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Châu Việt Tha, Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ, đánh giá cao công tác chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ của Đảng ủy xã Trung Thạnh.

Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, BTV Huyện ủy Cờ Đỏ đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến các cấp ủy đảng trực thuộc. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy cơ sở chuẩn bị các điều kiện, nhất là văn kiện và nhân sự, để tổ chức ĐH đảng nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Đảng bộ xã Trung Thạnh - đơn vị được BTV Huyện ủy chọn tổ chức ĐH thí điểm trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy - đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt, sẵn sàng tổ chức ĐH theo kế hoạch. Đồng chí Nguyễn Thị Tảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: Đến nay, Dự thảo văn kiện ĐH đã hoàn chỉnh, đang gửi lấy ý kiến đóng góp của các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong xã. Sau đó, sẽ trình Tiểu ban văn kiện huyện thẩm định và hoàn chỉnh trình ĐH. Về nhân sự cấp ủy và cán bộ chủ chốt xã nhiệm kỳ mới, Đảng ủy lựa chọn 15 đồng chí đúng tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, uy tín, có khả năng chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã đề ra. Trong đó, có 9 đồng chí tái cử, 6 đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, có 6 đồng chí từ 31 đến 42 tuổi, 3 nữ. Cấp ủy viên dự kiến cơ cấu các ngành, lĩnh vực, địa bàn như sau: khối đảng có 3 đồng chí, khối nhà nước có 6 đồng chí, khối đoàn thể xã có 2 đồng chí, lực lượng công an và quân sự có 2 đồng chí.

Các mặt công tác hậu cần, cơ sở vật chất phục vụ ĐH; kế hoạch công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong ĐH đã được chuẩn bị chu đáo. Đồng chí Nguyễn Thị Tảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, nói: “Với sự chuẩn bị kỹ các mặt, ĐH Đảng bộ xã sẽ được tổ chức trong tháng 4, đúng kế hoạch của Huyện ủy”.    

Đảng bộ xã Thới Hưng được BTV Huyện ủy chọn tổ chức ĐH điểm, chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành ĐH theo kế hoạch. Đồng chí Nguyễn Văn Quẹt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thới Hưng, cho biết: Các tiểu ban đã tham mưu giúp Đảng ủy chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ĐH Đảng bộ xã thành công. Đến nay, Dự thảo văn kiện ĐH Đảng bộ xã đã hoàn chỉnh (lần 3), đang tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên trong xã, sau đó sẽ trình Tiểu ban văn kiện huyện trước khi trình ĐH. Về nhân sự cấp ủy, Đảng ủy xây dựng phương án nhân sự gồm 15 đồng chí để ĐH bầu chọn 13 đồng chí vào cấp ủy nhiệm kỳ mới. Trong 15 đồng chí được lựa chọn đưa vào phương án nhân sự, có 10 đồng chí tái cử, 4 đồng chí  nữ, 6 đồng chí dưới 40 tuổi, tất cả đều có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Các mặt công tác hậu cần, cơ sở vật chất phục vụ ĐH đều được chuẩn bị đầy đủ. “Các điều kiện đã được chuẩn bị chu đáo, ĐH Đảng bộ xã Thới Hưng tổ chức trong tháng 4 theo kế hoạch, sẽ thành công tốt đẹp” - đồng chí Nguyễn Văn Quẹt tin tưởng nói. 

 Theo đồng chí Châu Việt Tha, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ, Đảng bộ huyện Cờ Đỏ có 49 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. Đến nay, hầu hết cấp ủy cơ sở đều chuẩn bị các điều kiện để tiến hành ĐH nhiệm kỳ 2020-2025 đúng tiến độ. Các cấp ủy đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, đảng viên vào dự thảo văn kiện ĐH; đang thực hiện quy trình xây dựng đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới trình BTV Huyện ủy phê duyệt. Các cấp ủy đảng xây dựng Dự thảo báo cáo chính trị tại ĐH đánh giá khá toàn diện kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém và nguyên nhân, kinh nghiệm; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị. Nhân sự cấp ủy gắn với nhân sự lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ mới được lựa chọn bảo đảm yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ; tất cả ứng cử viên đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Theo kế hoạch, tháng 4 tới, 4 tổ chức cơ sở đảng được chọn tổ chức ĐH điểm sẽ tiến hành ĐH; tháng 5-2020, huyện sẽ hoàn thành ĐH đảng cấp cơ sở.

Về ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Châu Việt Tha cho biết: Đến nay, Huyện ủy đã xây dựng xong văn kiện ĐH, đang lấy ý kiến đóng góp của các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đang xây dựng Đề án nhân sự cấp ủy trình BTV Thành ủy phê duyệt. ĐH Đảng bộ huyện sẽ tiến hành trong tháng 7-2020 theo kế hoạch của BTV Thành ủy. 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết