17/11/2020 - 15:05

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Chú trọng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục 

Kiểm định chất lượng (KĐCL) cơ sở giáo dục đại học là hoạt động đánh giá và công nhận mức độ đạt tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nhằm giúp các trường định vị, hình thành chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo. Thời gian qua, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (CTUT) tập trung thực hiện công tác này để khẳng định thương hiệu.

Lễ ký kết Bế mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại CTUT.

Lễ ký kết Bế mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại CTUT. 

Có lịch sử phát triển lâu đời trên thế giới, KÐCL giáo dục ngày càng được xem trọng ở Việt Nam. Ðây là công cụ hữu hiệu giúp duy trì các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và nâng cao chất lượng đào tạo. Theo Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Ðào tạo, tính đến ngày 31-10-2020, cả nước có 231 cơ sở giáo dục được công nhận đạt chuẩn KÐCL. Tiến sĩ Trương Minh Nhật Quang, Phó Hiệu trưởng CTUT, cho biết: “KÐCL là một trong những hoạt động đảm bảo chất lượng (ÐBCL) bên ngoài của các trường đại học, mục tiêu để nhà trường có trách nhiệm đối với công tác đào tạo, tạo động lực cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng. CTUT đã và đang tập trung thực hiện tốt công tác này”. 

CTUT đã thành lập Hội đồng tự đánh giá, xây dựng kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục giai đoạn 2015-2019; xây dựng kế hoạch ÐBCL giai đoạn 2018-2020, giai đoạn 2020-2025. Từ đó, xây dựng và ban hành chính sách ÐBCL, hệ thống ÐBCL bên trong; xây dựng kế hoạch rà soát, cải tiến các hoạt động ÐBCL về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Trường cũng thành lập Trung tâm ÐBCL và Khảo thí, với chức năng tham mưu, giúp việc và tư vấn cho Hiệu trưởng về xây dựng và thực hiện kế hoạch ÐBCL và khảo thí; cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo của đơn vị. Ðồng thời công khai trên trang thông tin điện tử của trường về các điều kiện đảm bảo chất lượng, như: cơ sở vật chất, đội ngũ giảng dạy, chuẩn đầu ra,…

Nổi bật trong công tác này của trường là tổ chức thành công Ngày hội việc làm. Nguyễn Thị Hà Thu, sinh viên ngành Khoa học máy tính, cho biết: “Ngày hội việc làm tạo điều kiện cho sinh viên giao lưu với nhiều doanh nghiệp; giúp sinh viên học tập, rèn luyện thêm nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động”. Nhà giáo Ưu tú - PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã, Hiệu trưởng CTUT, cho biết: “Ngày hội còn nhằm thực hiện mục tiêu, chiến lược của trường trong định hướng nghề nghiệp, nâng cao năng lực, giới thiệu việc làm cho sinh viên; tăng cường hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp”. Hiện nay, tỷ lệ sinh viên của trường có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt trên 92%.

Là trường đại học công lập duy nhất trực thuộc UBND TP Cần Thơ, CTUT có trên 90% đội ngũ viên chức, giảng viên đạt trình độ sau đại học, đảm bảo đáp ứng quy mô khoảng 3.000 sinh viên, với 15 ngành đào tạo đại học. Trong tháng 10 vừa qua, Ðoàn đánh giá ngoài của Trung tâm KÐCL giáo dục, Trường Ðại học Ðà Nẵng đã đến khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài CTUT, với 3 nội dung: đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng trong giai đoạn 2015-2019, dựa theo 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí của Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT của Bộ Giáo dục và Ðào tạo. Tiến sĩ Dương Mộng Hà, Trưởng đoàn đánh giá, ghi nhận nỗ lực của tập thể viên chức, giảng viên, sinh viên của CTUT trong công tác ÐBCL, tạo nền tảng để trường tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý điều hành, đào tạo. Dự kiến cuối tháng 12-2020 sẽ có báo cáo kết quả đánh giá ngoài, công nhận kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục đối với CTUT.

Theo Tiến sĩ Trương Minh Nhật Quang, để thực hiện hiệu quả công tác KÐCL, CTUT được sự quan tâm và đầu tư của Thành ủy, UBND TP Cần Thơ; sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành thành phố; sự đồng lòng của Ðảng ủy, Ban giám hiệu và tập thể cán bộ, giảng viên của trường. “Sắp tới, trường tiếp tục tăng cường các hoạt động KÐCL, nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý điều hành. Tiếp tục rà soát, cải tiến các hoạt động ÐBCL về đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng; không ngừng xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng các mặt hoạt động của trường theo phương châm “Tất cả vì sinh viên thân yêu”; thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của trường đã cam kết với xã hội”, Tiến sĩ Trương Minh Nhật Quang cho biết.

Bài, ảnh: NG.NGÂN

Chia sẻ bài viết