04/11/2011 - 09:25

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm gửi thư chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam

(TTXVN)- Ngày 3-11, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã gửi thư chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (7/11/1981- 7/11/2011). Nội dung bức thư như sau:

“Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981- 7/11/2011), thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi xin gửi đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư vị tôn đức giáo phẩm, quý vị hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư và toàn thể tăng ni, đồng bào Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao, trân trọng biểu dương và chúc mừng những kết quả hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng những đóng góp tích cực của Giáo hội và toàn thể tăng ni, phật tử Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 30 năm qua. Từ khi thành lập đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đoàn kết, vận động tăng ni, phật tử trong cả nước tham gia thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì phát động, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của cả nước. Đây là những biểu hiện sinh động khẳng định: Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời là sự tiếp nối, kế thừa truyền thống Phật giáo Việt Nam, là sự đoàn kết, hòa hợp và thống nhất tự nguyện của tất cả các tổ chức, hệ phái Phật giáo vốn đã có ở Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo chư vị tôn đức giáo phẩm và tăng ni, đồng bào Phật giáo Việt Nam; đáp ứng yêu cầu sự nghiệp chung khi đất nước hòa bình, thống nhất.

Trong niềm vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi trân trọng đề nghị và tin tưởng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với phương châm “Đạo pháp-Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”, tiếp tục phát huy vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng tăng ni, phật tử Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước luôn đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc, hưởng ứng và tham gia thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống; đồng thời, chuẩn bị tốt về mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VII trong năm 2012, làm cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống “Hộ quốc dân an” của Phật giáo Việt Nam trong thời mới, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chúc Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn vững mạnh, phát huy tốt vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Chia sẻ bài viết